Belastingadviseurs

Janine Raadsveld AA RB is als Register Belastingadviseur ingeschreven in het Register Belastingadviseurs. En Henriëtte Levinga FA is Fiscaal Adviseur. Daarmee is een aanzienlijke expertise op fiscaal terrein binnen de kantoren aanwezig.

RB logo         Fiscaal adviseur           

Fiscale dienstverlening

Ketelaar Kroon verzorgt voor u graag:

 • Aangiften Inkomstenbelasting
 • Aangiften Omzetbelasting
 • Aangiften Loonheffingen
 • Aangiften Vennootschapsbelasting
 • Schenkingsaangiften
 • Aangiften Erfbelasting
 • Aangiften Dividendbelasting

Toeslagen en teruggaven

We zijn u daarnaast van dienst bij:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden Budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Optimaal fiscaal voordeel
 • Middeling
 • Investeringsaftrek + MIA en EIA
 • Zelfstandigenaftrek + Startersaftrek
 • Willekeurige afschrijvingen
 • Kleine ondernemersregeling Omzetbelasting

Voor specialistische vraagstukken doen wij zo nodig een beroep op de fiscaal-juridische specialisten van Extendum.