Als accountantskantoor vinden we het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor.

Klokkenluidersregeling

Daarom publiceren we onze klokkenluidersregeling op de website. Deze regeling is afgeleid van de best practice bepaling II.1.6. van de Nederlandse Corporate Governance code van 9 december 2003.

U kunt onze klokkenluidersregeling hieronder downloaden.

Bestand