AA accountants

Onze 4 accountants, Alfred Kroon AA, Hilco Ketelaar AA, Janine Raadsveld AA RB en Michel Stol AA zijn bij het NBA ingeschreven in het register van Accountants-Administratieconsulenten.

Onze kantoren bieden u daarmee extra zekerheid. Aangesloten bij De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vallen we onder het wettelijk toezicht, uitgevoerd door de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening Accountants-Administratieconsulenten. Dit betekent onder andere dat de NBA-kantoren periodiek worden getoetst.

 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het NBA is de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en is ontstaan uit de fusie tussen NIVRA en NOvAA.

Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op www.nba.nl.

Ketelaar Kroon Accountants & Belastingadviseurs is daarnaast aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB).