Een wettelijke controle is een controle van de financiële verantwoording van een onderneming of instelling. Deze controle is ingesteld omdat externe belanghebbenden erop moeten kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële positie van uw onderneming.

Wettelijke controle

De wettelijke controle vloeit voort uit artikel 393 BW2. Volgens dat artikel is een onderneming (BV of NV) of instelling wettelijk controleplichtig als deze twee opeenvolgende boekjaren voldoet aan twee van de onderstaande criteria:

  • meer dan 8,8 miljoen euro omzet
  • meer dan 4,4 miljoen euro balanstotaal
  • 50 medewerkers of meer