Hier vindt u een overzicht van onze Tips en actualiteiten.

Nieuws archief

Wilt u aan de slag met een item, neem dan contact op. We bespreken en analyseren uw situatie. Zo bepalen we of het voor u wellicht nog mooier kan.

BTW-aftrek verbouwing woning tot appartementen voor korte verhuur?

BTW-aftrek verbouwing woning tot appartementen voor korte verhuur?

Is de btw op verbouwingskosten van een woning tot appartementen voor short stay-verhuur aftrekbaar?

Actieradius te laag: ontbinding koop elektrische auto?

Actieradius te laag: ontbinding koop elektrische auto?

Kunt u de koopovereenkomst van een elektrische auto ontbinden als deze niet de beloofde actieradius heeft?

Motie: verlaging overdrachtsbelasting beleggers

Motie: verlaging overdrachtsbelasting beleggers

Wordt de overdrachtsbelasting voor beleggers in vastgoed verlaagd?

Scholingsbudget en de gevolgen voor de loonheffingen

Scholingsbudget en de gevolgen voor de loonheffingen

Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen als een werknemer recht heeft op een scholingsbudget?

Einde zelfstandigenaftrek en MKB- winstvrijstelling?

Einde zelfstandigenaftrek en MKB- winstvrijstelling?

Onder meer de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling komen niet best uit een evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid. Wat nu?

Einde handhavingsmoratorium zzp-ers per 1 januari 2025

Einde handhavingsmoratorium zzp-ers per 1 januari 2025

Gaat de handhaving op schijnzelfstandigheid echt starten op 1 januari 2025?

Wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3

Wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3

Wat is de laatste stand rond het wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3, dat op 1 januari 2027 moet ingaan?

Subsidie praktijkleren 2023-2024 aanvragen

Subsidie praktijkleren 2023-2024 aanvragen

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Praktijkruimte hoort bij woning

Praktijkruimte hoort bij woning

Geldt voor een voormalige praktijkruimte bij overdracht van een woning ook het verlaagde tarief van 2 procent?

Ontslag op staande voet na belediging werkgever

Ontslag op staande voet na belediging werkgever

Als bedrijf stopt, scheldt werknemer met 28 dienstjaren de directeur uit in de groepsapp van het bedrijf. Ontslag op staande voet terecht?

Hoge Raad: box 3-heffing discriminerend

Hoge Raad: box 3-heffing discriminerend

Volgens de Hoge Raad neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk die de oudere box 3-wetgeving maakte niet weg.

Verblijfskostenvergoedingen chauffeurs

Verblijfskostenvergoedingen chauffeurs

Kunnen andere werkgevers de afspraak van de transportsector met de Belastingdienst over verblijfskostenvergoedingen voor chauffeurs ook toepassen?

Deelauto van de baas

Deelauto van de baas

Deelauto's zijn in opkomst. Hoe zit het fiscaal voor werkgevers en ondernemers?

Geen aanpassing onbelaste reiskostenvergoeding

Geen aanpassing onbelaste reiskostenvergoeding

Op basis van uitkomsten uit een onderzoek gaat het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding niet verhogen.

Hoofdlijnenakkoord kabinetsformatie: fiscaal

Hoofdlijnenakkoord kabinetsformatie: fiscaal

Wat zijn de fiscale voorstellen in het hoofdlijnenakkoord?

Ontslag via emotionele Whatsapp geldig?

Ontslag via emotionele Whatsapp geldig?

Een medewerkster neemt in een emotioneel Whatsappbericht ontslag. Mocht de werkgever dit zo opvatten?

Beleggingsverlies aftrekbaar ondernemingsverlies?

Beleggingsverlies aftrekbaar ondernemingsverlies?

Een ondernemer met een eenmanszaak presenteert beleggingsverlies als ondernemingsverlies. Kan dat fiscaal?

Terugwerkende kracht sectorindeling werknemersverzekeringen?

Terugwerkende kracht sectorindeling werknemersverzekeringen?

Wijziging van uw sectorindeling kan premievoordeel opleveren. Kan dat met terugwerkende kracht?

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

Stel, u erft kunst en verkoopt deze direct op een veiling. Verlagen de veilingkosten de waarde voor de erfbelasting?

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand.

Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Voldoet u niet meer aan de voortzettingseis? Dan moet u aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste’.

Concurrentiebeding geschorst

Concurrentiebeding geschorst

Als de arbeidsverhouding ingrijpend wijzigt, kan een overeengekomen concurrentiebeding zijn werking verliezen.

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

Wilt u de komende jaren uw bedrijf gaan overdragen, vraag dan tijdig advies. We kunnen in een tijd van veranderende wetgeving met u een zorgvuldige bedrijfsopvolging gaan plannen.

Feitelijk 40-urige werkweek, maar contract voor 36 uur

Feitelijk 40-urige werkweek, maar contract voor 36 uur

Werknemer werkt op jaarbasis 40 uur per week, terwijl hij maar voor 36 uur betaald krijgt. Salarisclaim wordt toegewezen.

Fiscale aandachtspunten bij koop, verkoop of verbouwing van woning

Fiscale aandachtspunten bij koop, verkoop of verbouwing van woning

Hebt u in 2023 een woning gekocht of verkocht, een hypotheek overgesloten of een lening voor een verbouwing afgesloten? Drie aandachtspunten.

Rechter veegt deskundigenoordeel UWV van tafel

Rechter veegt deskundigenoordeel UWV van tafel

Deskundigenoordeel UWV bewijst volgens rechter onvoldoende dat werknemer ziek was.

Bedrijfsopvolgingsregeling: kabinetsreactie wetsvoorstel Groenlinks

Bedrijfsopvolgingsregeling: kabinetsreactie wetsvoorstel Groenlinks

Hoe reageert het kabinet op het wetsvoorstel van Groenlinks over onder meer de bedrijfsopvolgingsregeling?

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

Bij concreet uitzicht op betaald werk geen vergoeding bij beeëindiging contract. Maar wat is concreet uitzicht?

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

Een privé projectontwikkeling mislukt en de DGA verkoopt de rechten met verlies aan zijn eigen BV. is het verlies aftrekbaar?

Werkgever krijgt geen compensatie transitievergoeding

Werkgever krijgt geen compensatie transitievergoeding

Soms weigert het UWV de compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschikheid uit te betalen. Hoezo?

Aangiften met zorgkosten speerpunt controle

Aangiften met zorgkosten speerpunt controle

De aftrek specifieke zorgkosten is een van de vier speerpunten bij controle van aangiften 2023 door de Belastingdienst.

Belastingvoordeel Brabantse brouwer

Belastingvoordeel Brabantse brouwer

Als de belangen in een bedrijf binnen een grote familie per aandeelhouder heel klein zijn, is de bedrijfsopvolgingsregeling dan toch van toepassing?

Vormt verstrekking koffiebeker to go belast loon?

Vormt verstrekking koffiebeker to go belast loon?

Wegwerpbekers voor koffie mogen niet meer op het werk. Als de werkgever een koffiebeker to go verstrekt, is dat dan belast loon?

Eenmanszaak naast baan: toch zelfstandigenaftrek?

Eenmanszaak naast baan: toch zelfstandigenaftrek?

Een ondernemer werkt in een jaar 1398 uur voor zijn onderneming, maar krijgt geen zelfstandigenaftrek. Waarom?

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

Een kennisgroep van de Belastingdienst heeft onlangs een standpunt gepubliceerd over de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof.

Verkoopwinst bouwkavel belast

Verkoopwinst bouwkavel belast

Een echtpaar koopt een flinke groenstrook naast de woning bij en verkoopt deze later als bouwgrond. Belast?

Overwerk op eigen initiatief

Overwerk op eigen initiatief

Moet de werkgever overuren betalen die een werkneemster op eigen initiatief maakte omdat ze vond dat het werk af moest?

Studeren en ondernemen met zelfstandigenaftrek?

Studeren en ondernemen met zelfstandigenaftrek?

Juridisch onderneemster rondt rechtenstudie af. Voldoen ze in dat jaar aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek?

Werkneemster pleegt urenfraude

Werkneemster pleegt urenfraude

Heeft een medewerkster in de gezondheidszorg het employee self service systeem slordig gebruikt of was het fraude?

Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

Bestuurders via management BV's worden met succes persoonlijk aansprakelijk gesteld door een ex-werkneemster van een werkmaatschappij.

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Heeft aangaan van huwelijkse voorwaarden bij ernstige ziekte om de nalatenschap de verkleinen de beoogde uitwerking?

Familiehypotheken blijven

Familiehypotheken blijven

Is een familiehypotheek waarbij de rente feitelijk wordt teruggeschonken een constructie die wordt aangepakt?

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Als u wat meer verkoopt via Marktplaats of Vinted, komt u in beeld bij de de Belastingdienst. Hoezo?

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Bij einde contract van een secretaresse verrekent de werkgever haar doorbetaalde rookpauzes. Hoe oordeelt de rechter?

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Is de verkoopopbrengst van hobbymatig ontwikkelde software belast?

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Wanneer mag u een onbelaste thuiswerkvergoeding toekennen en hoe is de samenloop met andere vergoedingen?

Investeren in huurwoningen toch interessant?

Investeren in huurwoningen toch interessant?

Biedt het onlangs aangepaste wetsvoorstel Betaalbare huur, dat op 1 juli 2024 in moet gaan, een goede balans tussen de belangen van huurders en verhuurders?

Ontwikkelen mocktails bron van inkomen?

Ontwikkelen mocktails bron van inkomen?

De ontwikkeling, productie en marketing van mocktails naast een fulltime baan leidt tot fors verlies. Is dit verlies aftrekbaar?

Belegging of projectontwikkeling?

Belegging of projectontwikkeling?

Is een perceel, aangekocht om er een bedrijfspand voor de verhuur op te laten ontwikkelen, een bezitting in box 3?

Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

Voor uw werknemers kunt u soms de (vrijgestelde) vergoedingen voor verblijfkosten dienstreizen 2024 uit de CAO Rijk hanteren.

Voor 1 februari 2024 uitbetaalde bedragen melden

Voor 1 februari 2024 uitbetaalde bedragen melden

Voor 1 februari 2024 moet u bedragen die u in 2023 aan derden hebt betaald aanleveren bij de Belastingdienst.

Geen BTW-aftrek ondanks belaste verhuur zolder

Geen BTW-aftrek ondanks belaste verhuur zolder

Een zolderverdieping op een nieuwbouwwoning wordt direct BTW-belast verhuurd. Waarom toch geen BTW-aftrek op bouwkosten zolder?

Arbeidsovereenkomst stopt wegens zwangerschap en ziekte

Arbeidsovereenkomst stopt wegens zwangerschap en ziekte

Als werkgever hoeft u de reden voor niet-verlenging van een tijdelijk contract niet mede te delen. Toch kan niet-verlenging een verboden onderscheid opleveren.

Energielijst en Milieulijst 2024

Energielijst en Milieulijst 2024

De Energie- en Milieulijst zijn per 1 januari 2024 aangepast. Wat zijn opvallende wijzigingen?

Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

We geven een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024.

Verhuur bovenverdieping eigen woning

Verhuur bovenverdieping eigen woning

De bovenverdieping van uw huis verhuren via Airbnb: vermogensheffing of regeling tijdelijke verhuur eigen woning?

Voldoening natuurlijke verbintenis en erfbelasting

Voldoening natuurlijke verbintenis en erfbelasting

Is een legaat ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis vrijgesteld van erfbelasting?

Internationale individuele waardeoverdracht pensioen

Internationale individuele waardeoverdracht pensioen

Wellicht zijn er nieuwe mogelijkheden tot afkoop van pensioen door binnen de EU emigrerende werknemers.

Maximale huurverhoging in 2024

Maximale huurverhoging in 2024

Wat zijn de regels voor huurverhoging van woningen in 2024?

Nieuwjaarsbijeenkomst en loonheffingen

Nieuwjaarsbijeenkomst en loonheffingen

Als een werkgever een nieuwjaarsbijeenkomst organiseert voor zijn werknemers, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Motor van de zaak

Motor van de zaak

Hoe berekent u de bijtelling voor privégebruik van een motor van de zaak?

Thuiswerken over de Belgische grens

Thuiswerken over de Belgische grens

Als een in België wonende werknemer van een in Nederland gevestigd bedrijf geregeld thuis werkt, wordt de bedrijfswinst dan deels in België belast?

Te lage verkoopprijs, dus schenking?

Te lage verkoopprijs, dus schenking?

Als iemand een pand bewust te goedkoop verkoopt aan een relatie, is dan automatisch sprake van een schenking?

Ziek op vakantie met toestemming bedrijfsarts

Ziek op vakantie met toestemming bedrijfsarts

Zieke medewerker gaat met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie. Mag de werkgever in deze situatie vakantiedagen afboeken van het verlofsaldo?

Bestelauto met opgeplakte zijruiten

Bestelauto met opgeplakte zijruiten

De regels over bestelauto’s blijven vragen oproepen. De kennisgroep van de Belastingdienst geeft antwoord.

Overdracht pensioenkapitaal emigrerende werknemers

Overdracht pensioenkapitaal emigrerende werknemers

Nederlandse regelgeving rond de waardeoverdracht van pensioenaanspraken van emigrerende werknemers aan een pensioenuitvoerder in een andere lidstaat is in strijd met het EU-recht.

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Betekent een slecht jaar voor een zelfstandige dat geen sprake meer is van een bron van inkomen zodat kostenaftrek vervalt?

Outplacementkosten onbelast vergoeden

Outplacementkosten onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kunt u als werkgever onbelast vergoeden. Wat zijn de spelregels?

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook voor een pas uitgebreid belang in de dochter-BV?

DGA toch premieplichtig

DGA toch premieplichtig

Een DGA met aandelen zonder stemrecht kan premieplichtig zijn.

Tegenbewijsregeling in box 3?

Tegenbewijsregeling in box 3?

Het kabinet heeft een tegenbewijsregeling in box 3 meermalen onderzocht. Die komt er niet.

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Is de wettelijke verhoging bij te late loonbetaling van toepassing op de transitievergoeding?

Rente familielening te hoog

Rente familielening te hoog

Belastingdienst vindt rente op familielening onzakelijk hoog. Wat nu?

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Een werkgever mag zijn bedrijf sluiten, maar de rechter toets of dat reden kan zijn voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst.

Belastingplan 2024 gewijzigd

Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

BTW en personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

BTW en personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

Wat verandert er per 2024 in de btw-aftrek bij uitgaven voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken?

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Tegelijk voert het kabinet het minimumuurloon in.

Alternatief voor aangekondigde bedrijfsopvolgingsregeling?

Alternatief voor aangekondigde bedrijfsopvolgingsregeling?

Familiebedrijven hebben een alternatief voor de toegang tot de bedrijfsopvolgingsregeling voorgesteld. Wat vindt het kabinet hiervan?

Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP

Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP

Het kabinet heeft het wetsvoorstel dat werken met zzp-ers beter moet regelen in internetconsultatie gebracht.

Reiskostenvergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Reiskostenvergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt een te hoge reiskostenvergoeding. Moet hij afrekenen op 30 juni als zijn contract wordt omgezet naar een vast contract?

Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie

Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie

Een werkgever zet een leidinggevende terug naar diens oude functie. De kantonrechter buigt zich hierover.

Oversluiten eigenwoningschuld naar eigen BV

Oversluiten eigenwoningschuld naar eigen BV

In 2023 heeft een DGA zijn eigenwoningschuld aan de bank geherfinancierd bij zijn BV. Telt de eigenwoningschuld mee voor de beoordeling of de DGA excessief (meer dan € 700.000) leent van zijn BV?

Versobering bedrijfsopvolgingsregeling geen probleem?

Versobering bedrijfsopvolgingsregeling geen probleem?

Heeft de aangekondigde versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling negatieve effecten voor het familiebedrijf?

Professioneel mountainbiker in loondienst?

Professioneel mountainbiker in loondienst?

Een professioneel mountainbiker vindt dat hij niet in loondienst is bij de teamorganisatie. Terecht?

Back-up van administratie verplicht?

Back-up van administratie verplicht?

Bent u als ondernemer verplicht om back-ups van uw administratie te maken, of is het gewoon verstandig?

Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Overtreedt een werknemer het verbod op nevenwerkzaamheden door zich bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige in te schrijven?

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Wat zijn de hoofdlijnen van het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd?

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Een ondernemer rekent een deel van zijn privé banksaldo tot zijn fiscaal ondernemingsvermogen. Kan dat?

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

De doorbetaaldloonregeling is een praktische regeling die dubbele administratieve lasten voorkomt. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Een 73-jarige onbevoegde docent volgt een lerarenopleiding. Zijn de scholingskosten aftrekbaar?

Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Is een pensioenovereenkomst met de DGA rechtsgeldig, als deze nooit is ondertekend, maar wel wordt uitgevoerd?

Veel thuiswerken: BTW woon-werkverkeer toch zakelijk?

Veel thuiswerken: BTW woon-werkverkeer toch zakelijk?

Is woon-werkverkeer met een ter beschikking gestelde auto voor de BTW ook privégebruik als de werknemer vooral vanuit huis werkt?

Salarisclaim bij oude werkgever na overgang onderneming

Salarisclaim bij oude werkgever na overgang onderneming

Na overdracht van zijn bedrijf krijgt een ondernemer een salarisclaim van een werknemer van dat bedrijf.

Personenauto zakelijk of privé?

Personenauto zakelijk of privé?

Als u uw auto 8% zakelijk en 92% privé gebruikt, mag u deze dan op de zaak zetten?

Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

De Belastingdienst trekt de goedkeuring van modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging per 1 januari 2024 in.

Ontslag wegens fraude met vakantie-uren: transitievergoeding?

Ontslag wegens fraude met vakantie-uren: transitievergoeding?

Controller fraudeert met eigen verlofregistratie. Verspeelt hij zo zijn recht op transitievergoeding bij ontslag?

Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

De aftrekbaarheid van kosten voor eten en drinken is voor de omzetbelasting anders geregeld dan voor de inkomstenbelasting.

Zieke werknemer aan lot overgelaten

Zieke werknemer aan lot overgelaten

Werkgever is te passief bij re-integratie en zo oorzaak verstoorde arbeidsrelatie. Rechter kent flinke billijke vergoeding toe.

Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Echtpaar verkoopt nieuwe woning kort na de overdracht, omdat ze alsnog hun droomhuis vinden. Verlaagd tarief overdrachtsbelasting?

Vergoeding ziektekosten onbelast?

Vergoeding ziektekosten onbelast?

Volgens de vaststellingsovereenkomst krijgt een medewerkster bij einde contract een vergoeding voor ziektekosten. Is deze belast?

Onderneming zonder inkomen

Onderneming zonder inkomen

Ondernemer gaat in loondienst en heeft dat jaar geen omzet in zijn eenmanszaak: stopt zijn fiscale ondernemerschap?

Werknemer weigert passende functies

Werknemer weigert passende functies

Werknemer wiens functie vervalt, weigert alle aangeboden passende functies: verspeelt hij zo zijn recht op transitievergoeding?

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Na overlijden van onderneemster komen haar financiële activa op haar bedrijfsbalans. Krijgt de erfgename hierover vrijstelling erfbelasting?

Vrijwilliger en vergoeding

Vrijwilliger en vergoeding

Bent u betrokken bij een organisatie met vrijwilligers die een vergoeding ontvangen? Wanneer heeft dat gevolgen voor de loonheffing?

Vastgoedtransactie belast

Vastgoedtransactie belast

Een DGA koopt vastgoed van zijn BV en maakt er na enkele jaren bij doorverkoop een forse winst op. Belastingvrij?

Teamuitje en loonheffingen

Teamuitje en loonheffingen

Een teamuitje kan gevolgen hebben voor de loonheffingen. Soms is het belastingvrij. We geven enkele voorbeelden.

DGA neemt salaris niet op: onzakelijke lening

DGA neemt salaris niet op: onzakelijke lening

Kan een DGA de vordering op zijn BV wegens niet opgenomen salaris afboeken en ten laste van zijn inkomen brengen?

Kilometeradministratie achteraf

Kilometeradministratie achteraf

Hoeveel bewijskracht heeft een achteraf opgemaakte kilometeradministratie?

Onzakelijk verlies op woning DGA

Onzakelijk verlies op woning DGA

Een BV verkoopt een woning met verlies aan de DGA. Is het verlies aftrekbaar?

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Aanvragen compensatie transitievergoeding

De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is gewijzigd.

Forse claim nabetaling overuren

Forse claim nabetaling overuren

Als een werkgever weet van structureel overwerk en daarvan profiteert, is het dan redelijk nabetaling van overuren te weigeren?

Subsidie praktijkleren 2022-2023 aanvragen

Subsidie praktijkleren 2022-2023 aanvragen

U kunt voor het schooljaar 2022-2023 nog de subsidie praktijkleren aanvragen.

Achteraf opgemaakte urenadministratie

Achteraf opgemaakte urenadministratie

Een onderneemster levert bij de Belastingdienst een achteraf opgestelde urenadministratie in. Heeft die voldoende bewijskracht?

Loon meewerkende kinderen

Loon meewerkende kinderen

Wanneer kunt u voor meewerkende kinderen de kalenderjaarregeling toepassen en hoe werkt die?

Vraag BTW zonnepanelen uit 2022 op tijd terug

Vraag BTW zonnepanelen uit 2022 op tijd terug

Hebt u in 2022 zonnepanelen aangeschaft? Dan hebt u nog tot 30 juni 2023 om de BTW terug te vragen.

Toch geen contract voor onbepaalde tijd?

Toch geen contract voor onbepaalde tijd?

Werkneemster krijgt niet het afgesproken contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Bouw woningen voor verhuur: verlies aftrekbaar?

Bouw woningen voor verhuur: verlies aftrekbaar?

Bouw van twee huizen voor de verhuur leidt tot verlies. Is dit aftrekbaar?

Loon zieke uitzendkracht doorbetalen

Loon zieke uitzendkracht doorbetalen

Eindigt een uitzendovereenkomst bij ziekte?

Eigen woning naar box 3?

Eigen woning naar box 3?

DNB en IMF willen dat de eigen woning naar box 3 gaat. Wat zegt de Staatssecretaris?

Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Belastingdienst en rechtbank vinden ook de gecorrigeerde rittenadministratie onbetrouwbaar. Wat zegt de rechter in hoger beroep?

Aanzegging einde contract in contract zelf

Aanzegging einde contract in contract zelf

Hoe toetst de rechter een aanzegging einde contract in het tijdelijke contract zelf? Moet de werkgever er verweer op voeren?

Inbreng VOF in bestaande BV

Inbreng VOF in bestaande BV

Verzoek om inbreng in BV zonder fiscale afrekening wordt afgewezen, ook al is er volgens de Belastingdienst geen fiscaal claimverlies.

Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Als de medewerker elke dag tien minuten eerder aanwezig moet zijn om zijn systemen op te starten, is dat dan betaalde werktijd?

Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Een manager stelt dat zijn managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst was, en claimt transitievergoeding en billijke vergoeding.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Wat wordt het minimumloon per 1 juli 2023?

Verfijningen in box 3

Verfijningen in box 3

De komende jaren wordt box 3 iets fijnmaziger. Wat gaat er veranderen?

Vrijstellingen bedrijfsopvolging

Vrijstellingen bedrijfsopvolging

In de voorjaarsnota worden wijzigingen in de fiscale vrijstellingen bij bedrijfsopvolging aangekondigd.

Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

Wanneer is een vergoeding voor verhuiskosten vrijgesteld van loonheffingen?

Werknemer mag laadpaal thuis houden

Werknemer mag laadpaal thuis houden

Bij einde contract mag de werknemer de thuislaadpaal voor de elektrische auto van de zaak houden. Is dat belastingvrij?

Verhuur gastenverblijf eigen woning

Verhuur gastenverblijf eigen woning

Aan de eigen woning wordt een gastenverblijft gebouwd. Hoe wordt de verhuur aan toeristen belast?

Baas betaalt stroom voor auto van de zaak

Baas betaalt stroom voor auto van de zaak

De werkgever vergoedt de stroom voor thuis opladen van de elektrische auto van de zaak. Is dat vrijgesteld?

Opladen privéauto aan laadpaal werkgever

Opladen privéauto aan laadpaal werkgever

Stel, u mag gratis uw privéauto opladen bij de werkgever. Is dit belast loon?

Update arbeidsmarktpakket: tijdelijk werk

Update arbeidsmarktpakket: tijdelijk werk

Welke nieuwe regels voor tijdelijk werk komen er aan en hoe zit het met de wachttijd bij opeenvolgende tijdelijke contracten?

Update arbeidsmarktpakket: re-integratieverplichtingen werkgevers

Update arbeidsmarktpakket: re-integratieverplichtingen werkgevers

Er komen nieuwe regels voor werkgevers met langdurig zieke medewerkers. Wat zijn de hoofdlijnen?

Update arbeidsmarktpakket: zelfstandigen

Update arbeidsmarktpakket: zelfstandigen

Er is meer bekend over de aangekondigde verplichte arbeidsongeschikheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers.

Ziekmelding: werkgever haalt auto van de zaak op

Ziekmelding: werkgever haalt auto van de zaak op

Mag de werkgever direct de auto van de zaak ophalen bij ziekte van een medewerker?

Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Mag een ondernemer meer dan € 600.000 op de balans van zijn eenmanszaak laten staan?

Ontslag statutair directeur

Ontslag statutair directeur

Redelijke grond bij ontslag statutair directeur vereist?

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Achterstand aflossing coronabelastingschulden: wachten op generieke kwijtschelding?

Korting op producten uit eigen bedrijf

Korting op producten uit eigen bedrijf

Is een korting op producten uit het eigen bedrijf van de werkgever vrijgesteld?

Wet betaalbare huur

Wet betaalbare huur

Wat wil het kabinet doen aan de stijging van huren in de private sector?

Ontslag werknemer niet zo bedoeld

Ontslag werknemer niet zo bedoeld

Werknemer dient ontslag in, maar bedoelt dat achteraf niet zo. Wat nu?

TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

MKB-bedrijven waarvan de energiekosten een groot deel uitmaken van de omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Vormt verkoop onroerende zaken aan echtgenote tegen een te lage prijs een belaste schenking? Geldt er een vrijstelling?

Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

Geldt het handhavingsmoratorium voor zzp-ers ook voor de inkomstenbelasting?

DGA neemt auto van BV over voor te lage prijs

DGA neemt auto van BV over voor te lage prijs

BV verkoopt auto ver onder de taxatiewaarde aan DGA. Wat is de maatstaf van heffing voor de BTW?

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) wordt aangepast. Het voorschot gaat omlaag.

Parkeerkosten werknemer

Parkeerkosten werknemer

De werkgever kan een parkeergelegenheid vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen?

Verjaring vordering op ex-echtgenoot

Verjaring vordering op ex-echtgenoot

Hoe zit het met verjaring van een vordering tussen echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden?

Fiets van de zaak naast reiskostenvergoeding

Fiets van de zaak naast reiskostenvergoeding

Een fiets van de zaak naast een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt eenvoudiger.

Subsidie energiebesparing

Subsidie energiebesparing

Huiseigenaren kunnen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Gebruikelijk loon echtpaar

Gebruikelijk loon echtpaar

Man en vrouw werken in de BV van de vrouw. Toepassing gebruikelijk loonregeling.

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

Welke verblijfskosten kan de werkgever onbelast vergoeden bij dienstreizen?

Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

Mag een werkgever de vaste onkostenvergoeding eenzijdig vervangen door een onkostenvergoeding op declaratiebasis?

UBO-register blijft dicht

UBO-register blijft dicht

Het UBO-register blijft dicht voor personen en organisaties zonder legitiem belang. Ook legitiem belang vraagt nog wetswijziging.

Concurrentiebeding werkt

Concurrentiebeding werkt

Een junior bedrijfsmakelaar gaat ondanks zijn concurrentiebeding aan de slag voor een concurrent. De ex-werkgever start een kort geding.

Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Urenoverzicht ondernemer geschrapt

De Belastingdienst schrapt de zelfstandigenaftrek van een ondernemer die tevens in dienstbetrekking is. Terecht?

Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

De fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen gaan op de schop. Nieuwe wetgeving moet in 2024 ingaan. Het wordt een spannend jaar.

Gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon DGA

Wat betekent het schrappen van de 25%-marge bij de bepaling van het gebruikelijk loon voor de DGA?

Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

De hoofdlijnen van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) zijn bekendgemaakt.

Maximale huurverhoging vrije sector

Maximale huurverhoging vrije sector

In 2023 is de huurverhoging in de vrije sector gemaximeerd.

Werken met en als zelfstandige

Werken met en als zelfstandige

In een voortgangsbrief kondigt het kabinet het einde van het handhavingsmoratorium voor zzp-ers aan.

Belastingwijzigingen 2023

Belastingwijzigingen 2023

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de fiscale regelgeving per 2023?

Vragen over betaald ouderschapsverlof

Vragen over betaald ouderschapsverlof

Hoe werkt het betaald ouderschapsverlof bijvoorbeeld in een halve werkweek? Het UWV geeft antwoord.

Opmerkelijke belastingconstructies

Opmerkelijke belastingconstructies

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Iedere Nederlander mag ze melden.

Overuren verplicht uitbetalen?

Overuren verplicht uitbetalen?

Mag een werkgever uitbetaling van overuren altijd weigeren als in het contract staat dat ze niet worden betaald?

Voorkom einde jubelton

Voorkom einde jubelton

De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting (€ 106.671) voor de eigen woning wordt per 1 januari 2023 fors verlaagd en vervalt in 2024. U kunt nog snel iets doen!

Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Kunt u de tijdelijk verhoogde vrije ruimte gebruiken voor kwijtschelding van een personeelslening?

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Hoe werkt de werkkostenregeling bij kerstpakketten voor werknemers en uitzendkrachten?

Vastgoed in Box 3

Vastgoed in Box 3

Vastgoed in Box 3 wordt in 2023 veel zwaarder belast. Hoezo eigenlijk?

UBO-register tijdelijk op slot

UBO-register tijdelijk op slot

Door een uitspraak van de Europese rechter gaat het UBO-register tijdelijk op slot.

Werkgever betaalt werkkleding

Werkgever betaalt werkkleding

Onder welke voorwaarden kan de werkgever onbelast werkkleding vergoeden of verstrekken?

Reconstructie rittenadministratie

Reconstructie rittenadministratie

Kunt u met een reconstructie van uw rittenadministratie bijtelling voorkomen?

Weer proefprocedures Box 3

Weer proefprocedures Box 3

Hoezo komen er weer proefprocedures over Box 3?

Extra maatregelen voor MKB

Extra maatregelen voor MKB

Welke extra maatregelen neemt het kabinet voor het MKB?

Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Als een werknemer die door ziekte niet werkt, vakantieverlof opneemt, betaalt u dan 100% van het loon of het lagere ziekengeldloon?

Geen navorderingsaanslag over 10,5 miljoen

Geen navorderingsaanslag over 10,5 miljoen

De rechter vernietigt een opgelegde navorderingsaanslag over 10,5 miljoen.

Werknemer uit Oekraïne?

Werknemer uit Oekraïne?

Er gelden nieuwe regels om een werknemer uit Oekraïne zonder werkvergunning in dienst te nemen.

Keuzevermogen vastgoedbedrijf

Keuzevermogen vastgoedbedrijf

De bedrijfsopvolgingsregeling betekent een zeer forse besparing van erfbelasting. Vereist is dat het gaat om een echt bedrijf. Welke panden horen daar bij?

Elektrische fiets met aftrek specifieke zorgkosten

Elektrische fiets met aftrek specifieke zorgkosten

Belastingdienst weigert aftrek specifieke zorgkosten omdat belastingplichtige WMO-aanvraag had kunnen doen.

Update handreiking fiets van de zaak

Update handreiking fiets van de zaak

De Belastingdienst heeft een update van de handreiking Fiets van de zaak gepubliceerd.

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Is het redelijk van de werkgever een aanzegvergoeding te eisen als de werknemer geen schade lijdt door mondelinge aanzegging?

Tegemoetkoming energiekosten MKB

Tegemoetkoming energiekosten MKB

Er komt een subsidie (TEK) voor MKB-bedrijven met relatief hoge energiekosten.

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Als de DGA maar een deel van het jaar werkt, geldt het gebruikelijk loon dan tijdsevenredig?

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Mag de werkgever minuren wegens lockdown afboeken van een positief tijd voor tijd saldo?

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

De Belastingdienst komt met een ruimer uitstelbeleid. Wat verandert er?

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. Hoezo?

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de DGA?

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

Het kabinet heeft een besluit genomen over rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers.

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de ondernemer zonder eigen BV?

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 die ons allemaal raken?

Rittenadministratie sluit niet

Rittenadministratie sluit niet

Een werkgever krijgt een vragenformulier Loonheffingen Geen Privégebruik Auto en eindigt bij de belastingrechter.

Investeringsaftrek voor B&B-gedeelte woning

Investeringsaftrek voor B&B-gedeelte woning

De Belastingdienst schrapt investeringsaftrek over de investeringen van een B&B. Terecht?

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

Wat is het effect van de stijgende energieprijzen op de onbelaste thuiswerkvergoeding voor werknemers?

Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

Het wordt toch mogelijk, onder strikte voorwaarden, om de coronabelastingschulden in zeven jaar af te lossen.

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

Het kabinet stelt een nieuw Box 3-stelsel uit tot 2026. Waarom? En wat komt er voor de tussenliggende jaren?

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

Welke opleidingsuren van zelfstandige ondernemers tellen mee voor het urencriterium?

Verlofsoorten bij gezinsuitbreiding

Verlofsoorten bij gezinsuitbreiding

Een werknemer krijgt gezinsuitbreiding: welke verlofregelingen zijn er?

Gebruikelijk loon werkmaatschappij

Gebruikelijk loon werkmaatschappij

Bij een belastingcontrole blijkt dat een DGA voor een werkmaatschappij werkt. De Belastingdienst telt daarom gebruikelijk loon bij. Terecht?

Kosten auto van de zaak op vakantie

Kosten auto van de zaak op vakantie

Als de werknemer zelf autokosten in het buitenland betaalt, verlagen deze kosten dan de bijtelling voor privégebruik?

Directeur aan de kant gezet

Directeur aan de kant gezet

Een directeur die zonder verbetertraject aan de kant wordt gezet na problemen in de samenwerking, ontvangt een billijke vergoeding.

Sanering bedrijf en Belastingdienst

Sanering bedrijf en Belastingdienst

De Belastingdienst gaat tijdelijk akkoord met een lagere uitkering bij saneringsakkoorden.

Eerst auto van de zaak, dan dienstbetrekking

Eerst auto van de zaak, dan dienstbetrekking

Hoe loopt de heffing als de werknemer al in de auto van de zaak mag rijden voordat zijn dientbetrekking begint?

Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

Enkele partijen hebben een nieuwe vermogensbelasting voorgesteld in plaats van de huidige Box 3-heffing over fictief inkomen uit vermogen.

Subsidie: Mijn Digitale Zaak

Subsidie: Mijn Digitale Zaak

Voor MKB-ondernemers die verder willen digitaliseren is er de subsidie Mijn Digitale Zaak.

Uitkering aanvullend geboorteverlof

Uitkering aanvullend geboorteverlof

Is uw partner pas bevallen en heeft u een arbeidsovereenkomst, dan kunt u – ook als DGA of alfahulp - aanvullend geboorteverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen.

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit 2 augustus 17.00 uur.

Verleng uw modelovereenkomst

Verleng uw modelovereenkomst

De goedkeuring van veel modelovereenkomsten voor zelfstandigen is verlopen of verloopt binnenkort. Wat nu?

Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

Waar wil het kabinet naar toe met de arbeidsmarkt en met zelfstandigen? Een selectie uit de recente hoofdlijnenbrief.

Belastingschulden corona soepeler terugbetalen

Belastingschulden corona soepeler terugbetalen

Het Ministerie van Financiën heeft enkele scenario’s uitgewerkt die ondernemers meer ruimte bieden bij het aflossen van corona-belastingschulden.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus moet u meer informatie verstrekken over arbeidsvoorwaarden, is scholing vaak kosteloos en moet u een verbod op nevenwerkzaamheden motiveren.

Box 3: de niet-bezwaarmakers

Box 3: de niet-bezwaarmakers

Toch rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers Box 3? Wat zijn de scenario's?

Hoe zit het met contant geld?

Hoe zit het met contant geld?

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. Wat is de status en de toekomst van contant geld? De overheid geeft enige uitleg.

Geen zelfstandigenaftrek voor startende onderneemster

Geen zelfstandigenaftrek voor startende onderneemster

Zonder een gedegen en onderbouwde urenadministratie kunt u zelfstandigenaftrek mislopen.

Rentevoordeel bij personeelslening

Rentevoordeel bij personeelslening

Hoe pakt een lage rente op een personeelslening uit voor de loonheffingen?

Levering verhuurd vastgoed vrij van BTW?

Levering verhuurd vastgoed vrij van BTW?

Een zeer interessante rechtelijke uitspraak over BTW en projectontwikkeling.

Camping en woon-werkverkeer

Camping en woon-werkverkeer

Hoe zijn de regels voor vergoeding van woon-werkverkeer als de werknemer in de zomer enkele maanden op de camping woont?

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Door verplicht thuiswerken is zijn belastingaanslagen, herinneringen en aanmaningen op de zaak in de brievenbus blijven liggen. Kosten dwangbevelen terecht in rekening gebracht?

Barbecue werkgever en loonheffingen

Barbecue werkgever en loonheffingen

Een barbecue voor het personeel: leuk, maar hoe zit het met de loonheffing?

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

In een evaluatie is het CPB kritisch over de fiscaal gunstige regelingen voor bedrijfsopvolging. Een stap op weg naar strengere regels?

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

Hoe pakt het uit voor de loonheffingen als de werkgever een laadpaal bij de woning van de werknemer vergoedt?

Bijtelling twee auto's van eigen BV

Bijtelling twee auto's van eigen BV

Een DGA krijgt van zijn BV twee auto's van de zaak. Hoe zit het met de bijtelling privegebruik?

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Een voormalig vennoot wordt aansprakelijk gesteld voor belastingschulden met rente en kosten van de VOF. Hoe pakt dit uit?

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

Welke fiscale voorstellen bevat de Voorjaarsnota 2022?

Boeterente betaald aan eigen BV niet aftrekbaar

Boeterente betaald aan eigen BV niet aftrekbaar

Boeterente kan een aftrekpost opleveren. Maar ook als deze verschuldigd is aan de eigen BV?

Per 28 mei 2022 nieuwe regels online verkoop

Per 28 mei 2022 nieuwe regels online verkoop

Per 28 mei 2022 gelden nieuwe regels online verkoop. Waar moet u op letten?

Fiscaal ondernemer met een opdrachtgever

Fiscaal ondernemer met een opdrachtgever

Kun je als starter fiscaal ondernemer zijn met slechts een grote opdrachtgever?

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

Helaas, de Hoge Raad heeft geoordeeld: geen tijdig bezwaar, geen rechtsherstel box 3.

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Hoe staat het met de verhoging van het mimimumloon?

Werknemer op non-actief, leaseauto inleveren?

Werknemer op non-actief, leaseauto inleveren?

Mag de werkgever een werknemer die op non-actief wordt gesteld verplichten de lease-auto in te leveren? Wat zijn de gevolgen?

Eten op locatie aftrekbaar voor zelfstandige?

Eten op locatie aftrekbaar voor zelfstandige?

Een ondernemer huurt een slaapplek in de buurt van zijn opdrachtgever. Zijn de kosten van ontbijt, lunch en diner aftrekbaar?

Ontslag op staande voet door werknemer: vergoedingsplicht

Ontslag op staande voet door werknemer: vergoedingsplicht

Een werknemer kan ontslag op staande voet nemen. Daarbij moet hij wel de regels in acht nemen.

Planning rechtsherstel Box 3

Planning rechtsherstel Box 3

Het kabinet geeft in een nieuwe Kamerbrief duidelijkheid over de planning van het rechtsherstel Box 3.

Kleine attenties onbelast?

Kleine attenties onbelast?

Uw werknemer is jarig en u stuurt hem een bos bloemen. Wanneer is bij kleine attenties sprake van belast loon?

Hoezo passend werk?

Hoezo passend werk?

Wat is passende arbeid? En is de zieke werknemer verplicht deze te verrichten?

Box 3 in 2025

Box 3 in 2025

Het kabinet wil vanaf 2025 belasting gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Een recente brief aan de Tweede Kamer bevat hoofdlijnen en voorbeelden.

Box 3: rechtsherstel, 2023 en 2024

Box 3: rechtsherstel, 2023 en 2024

Welke opties ziet het kabinet voor rechtsherstel box 3 over de jaren 2017 -2022 en voor de jaren 2023 en 2024?

Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

De BTW op zonnepanelen is aftrekbaar. Maar hoe zit het met de BTW op de bouwkosten van het dak waar de zonnepanelen op komen?

Aanzegging einde contract via e-mail

Aanzegging einde contract via e-mail

Is een aanzegging einde jaarcontract via email rechtsgeldig?

Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Krijgt u investeringsaftrek op de fiets van de zaak? En milieu-investeringsaftrek?

Overzicht belastingschulden corona

Overzicht belastingschulden corona

Binnenkort ontvangt u van de Belastingdienst een overzicht met uw uitgestelde belastingschulden wegens corona.

Jonge ondernemer zelfstandig?

Jonge ondernemer zelfstandig?

Kan een minderjarige ondernemer een zakelijke bankrekening openen?

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Er komt betaald ouderschapsverlof gedurende negen weken. Per wanneer? En hoe hoog is de uitkering?

Afgezonderd particulier vermogen

Afgezonderd particulier vermogen

Een stichting die ook uw privédoelen dient, kan fiscale voordelen bieden. Maar vaak is sprake van Afgezonderd Particulier Vermogen. Wat is dat?

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Ondernemers en werkgever kunnen tot 1 apil 2022 laagdrempelig uitstel van belastingbetaling vragen. Hoe staat het met ondernemend Nederland, uw potentiële zakenpartners?

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van toepassing zijn. Wat zijn de voorwaarden?

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Er is een werknemersvrijstelling in de erfbelasting. Wanneer is deze van toepassing?

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Voor auto's uit 2017 loopt de 60-maandenperiode dit jaar af. Hoe zit het met de bijtelling?

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning binnenkort al verlaagd of afgeschaft?

Terug naar het werk: carpoolen?

Terug naar het werk: carpoolen?

Mag u een onbelaste reiskostenvergoeding geven als werknemers met elkaar meerijden naar het werk?

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

Leidt de energietransitie tot massale afwaarderingen op bedrijfsmiddelen?

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Welke voorzieningen kunt u nog wel, en welke niet meer, belastingvrij verstrekken?

Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Heeft een minderheidsaandeelhouder met een managementovereenkomst een dienstbetrekking bij de werkmaatschappij?

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Wanneer is ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk tijdens ziekte van de werknemer?

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Een dame gaat met haar ernstig zieke man huwelijkse voorwaarden aan, waardoor uiteindelijk niet 50% maar 90% van het gezamenlijke vermogen aan haar toekomt. Kort daarna overlijdt haar man. Hoe pakt dat fiscaal uit?

Oproepkracht eist achterstallig loon

Oproepkracht eist achterstallig loon

Werkgever betaalt loon te laat door financiële problemen wegens de coronamaatregelen. Wordt de wettelijke verhoging gematigd?

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Er zijn 84 kamervragen beantwoord over rechtsherstel box 3-heffing. Onder meer: wat als u geen bezwaar hebt gemaakt?

Vergoeding reiskosten belast

Vergoeding reiskosten belast

Legt u in uw administratie vast waarom aan werknemers uitbetaalde reiskosten volgens u onbelast zijn?

Bitcoins en BTW

Bitcoins en BTW

De Belastingdienst heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over bitcoins en BTW.

DGA en meestverdienende werknemer

DGA en meestverdienende werknemer

Een DGA heeft een holdingstructuur met werkmaatschappijen. Wie telt in zo'n structuur mee als meestverdienende werknemer?

Rechtsherstel box 3-heffing

Rechtsherstel box 3-heffing

Het antwoord op kamervragen over rechtsherstel box 3-heffing wordt uitgesteld tot februari. Waarom is het zo lastig?

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Advieskosten voor een gefacilieerde bedrijfsopvolging zijn volgens de Belastingdienst niet aftrekbaar. Hoezo?

STAP-budget aanvragen

STAP-budget aanvragen

Hoe werkt de aanvraag voor een STAP-budget voor uw scholingskosten?

Onzakelijke bevoordeling kinderen

Onzakelijke bevoordeling kinderen

Belastingdienst wijst verzoek vrijgestelde aandelenfusie en bedrijfsopvolging resoluut af wegens ontbreken zakelijke overwegingen.

Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Aandachtspunten en voorbeelden bij de nieuwe vrijgestelde thuiswerkvergoeding.

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Wat zijn de belangrijkste fiscale plannen in het coalitieakkoord?

Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

De hoogste rechter acht de vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig en biedt belastingplichtigen rechtsherstel.

Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown

Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown

Hoogste rechter komt met gedetailleerde uitwerking van huurvermindering bedrijfsruimte wegens coronamaatregelen.

Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2022?

Terugbetaling kapitaal of afkoop pensioen?

Terugbetaling kapitaal of afkoop pensioen?

De Belastingdienst merkt een terugbetaling van kapitaal aan als belaste afkoop van de gehele pensioenaanspraak. Terecht?

Meer coronasteun na directe lockdown

Meer coronasteun na directe lockdown

Vanwege de harde lockdown verruimt het kabinet het economisch steunpakket, maar er komt geen voorraadvergoeding.

Kerstpakket en borrel via drive-through

Kerstpakket en borrel via drive-through

Kerstpakket en borrel via drive-through: hoe zit het met de loonheffingen?

Belastingvrij schenken met verhoogde vrijstelling

Belastingvrij schenken met verhoogde vrijstelling

In 2021 zijn de basisvrijstellingen schenkbelasting tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Maak er tijdig gebruik van.

Coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Coronasteun voor ondernemers wordt verlengd tot en met maart 2022.

Familielening niet in aangifte

Familielening niet in aangifte

Als u een familielening voor uw eigen woning vergeet te vermelden in ue aangifte, kunt u dat nog herstellen als de aanslag is opgelegd?

Sinterklaasfeest en loonheffing

Sinterklaasfeest en loonheffing

U organiseert een Sinterklaasfeest voor uw medewerkers. Hoe pakt dat uit voor de loonheffing?

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Bedrijf werkgever sluit wegens corona. Werknemer claimt volledig salaris lopend jaarcontract.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers.

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Vanwege de strengere coronamaatregelen van 26 november 2021breidt het kabinet het steunpakket fors uit.

Werkgever betaalt loon te laat

Werkgever betaalt loon te laat

Werkgever betaalt salaris elke maand in 2020 te laat. Werknemer claimt de wettelijk verhoging over het hele jaar .

Gebruikelijk loon directeur bouwconcern

Gebruikelijk loon directeur bouwconcern

Belastingdienst corrigeert salaris directeur bouwconcern met € 100.000 wegens gebruikelijk loonregeling.

Steun na nieuwe coronamaatregelen

Steun na nieuwe coronamaatregelen

Toch weer financiële steun vanwege de nieuwe coronamaatregelen van 13 november 2021.

Bijtelling DGA in autobranche

Bijtelling DGA in autobranche

DGA in de autobranche beweert dat hij zich laat rijden door zijn echtgenote en zelf geen auto's uit het wagenpark gebruikt.

Ontslag tijdens opleiding

Ontslag tijdens opleiding

Tijdens de bedrijfsopleiding blijkt een medewerker met een tijdelijk contract niet geschikt voor de beoogde functie. Werkgever beëindigt het contract voortijdig.

Box 2-claim blijft na emigratie en remigratie

Box 2-claim blijft na emigratie en remigratie

Een DGA emigreert, emigreert nogmaals, verplaatst de feitelijke leiding van zijn BV en keert met BV terug. Wat gebeurt er met de Box 2-claim?

Negatief verlofsaldo bij tijdelijk contract

Negatief verlofsaldo bij tijdelijk contract

Een negatief verlofsaldo bij een tijdelijk contract kan voor rekening van de werkgever komen.

Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Ondernemer verstrekt leningen aan een zakenpartner die daarna failliet gaat. Is het verlies op de leningen aftrekbaar?

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Negen weken betaald ouderschapsverlof: wat betekent dat voor u als werkgever?

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Vader leent geld aan de BV van de overnemers van zijn bedrijf, zijn dochter en schoonzoon. Is verlies op de lening aftrekbaar als de BV failliet gaat?

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Als een ondernemer zijn belastingen vanaf 1 oktober 2021 niet tijdig kan betalen, moet hij dan uiterlijk op 1 oktober 2022 zijn gehele corona-belastingschuld versneld terugbetalen?

Oogletsel werkneemster door ontploffend confettikanon

Oogletsel werkneemster door ontploffend confettikanon

Winkelmedewerkster pakt een confettikanon uit het schap, het gaat af en ze loopt oogletsel op. Werkgever aansprakelijk?

KvK gaat woonadressen afschermen

KvK gaat woonadressen afschermen

De KvK gaat volgend jaar woonadressen van ondernemers en bestuurders afschermen.

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

Hebt u NOW aangevraagd? Voor de eerste NOW-periode moet u uiterlijk 31 oktober 2021 de definitieve berekening aanvragen.

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

In het vierde kwartaal kan de nachthoreca onder voorwaarden aanspraak maken op subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN).

BV met veel verhuurd onroerend goed

BV met veel verhuurd onroerend goed

Bezit uw BV verhuurd onroerend goed? Sommige fiscale faciliteiten hebben als voorwaarde dat de BV een zogenaamde materiële onderneming drijft. Wat is dat?

Vakantiegeld en overwerkbeloning

Vakantiegeld en overwerkbeloning

Wanneer telt de beloning voor overwerk mee bij de berekening van vakantiegeld?

Rechter corrigeert afwijzing TVL

Rechter corrigeert afwijzing TVL

Wanneer begint de referentieperiode voor toepassing van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij een starter?

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten?

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Is ontslag van een medewerker mogelijk wegens posts op LinkedIn? Hoe verhoudt arbeidsrecht zich tot vrijheid van meningsuiting?

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Bij overdracht van aandelen aan de kinderen kan de Belastingdienst de gehanteerde prijs onderzoeken en eventueel corrigeren. Vraag tijdig advies.

Werken met oproepkrachten

Werken met oproepkrachten

Werken met oproepkrachten roept vragen op over de nieuwe regelgeving. De overheid behandelt enkele praktijkvragen.

Coronamaatregelen vierde kwartaal 2021

Coronamaatregelen vierde kwartaal 2021

Welke steunmaatregelen lopen door en welke vervallen in het vierde kwartaal?

Ontslag na derde dienstverband bij werkgever

Ontslag na derde dienstverband bij werkgever

Telt voor de berekening van de transitievergoeding de gehele diensttijd bij de werkgever mee, ook als die twee maal is onderbroken?

Pensioen niet uitgekeerd, toch belast

Pensioen niet uitgekeerd, toch belast

Als uw BV u te weinig pensioen uitkeert, betaalt u in de regel toch belasting over het bedrag waarop u recht had.

Werknemer met klachten werkt door: ontslag

Werknemer met klachten werkt door: ontslag

Werknemer met verkoudheidsklachten gaat ondanks advies van collega's niet naar huis. Een dag later test hij positief op corona: ontslag.

Vraag tijdig BTW terug uit andere EU-landen

Vraag tijdig BTW terug uit andere EU-landen

Ondernemers die BTW terugvragen uit andere EU-landen kunnen dat doen via de Nederlandse Belastingdienst. Wacht niet te lang.

Lening aan modezaak zoon onzakelijk

Lening aan modezaak zoon onzakelijk

Van ouders overgenomen modezaak loopt slecht. Leningen van de BV van de ouders onzakelijk? Dan geen aftrekbaar afwaarderingsverlies.

Forse vergoedingen na onterecht ontslag

Forse vergoedingen na onterecht ontslag

Onterecht ontslag supervisor distributiecentrium kost supermarkt meer dan een half miljoen euro.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als MKB-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij.

Vakantieauto en bijtelling

Vakantieauto en bijtelling

Een grotere of niet-elektrische vakantieauto is voor de werknemer heel praktisch, maar let op de bijtelling.

Concurrentiebeding werkt niet

Concurrentiebeding werkt niet

Timmerman in loondienst wil bij concurrent gaan werken en vraagt om opheffing van zijn concurrentiebeding.

Nieuw huis: welk tarief?

Nieuw huis: welk tarief?

Bij het kopen van een huis kan de overdrachtbelasting 0%, 2% of 8% zijn; zes praktijksituaties.

Echtscheiding: einde contract

Echtscheiding: einde contract

Lopende echtscheiding leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst echtgenote DGA door zijn BV. Terecht?

Aftrek studiekosten wordt STAP-subsidie

Aftrek studiekosten wordt STAP-subsidie

In 2022 vervangt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden de aftrek van studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting.

Schuur wordt praktijkruimte: ondernemingsvermogen?

Schuur wordt praktijkruimte: ondernemingsvermogen?

Boekverlies of boekwinst op het bedrijfspand bij einde onderneming?

Gezonde maaltijd vrijgestelde Arbovoorziening?

Gezonde maaltijd vrijgestelde Arbovoorziening?

Is een gegarandeerd gezonde maaltijd voor werknemers in het bedrijfsrestaurant een vrijgestelde Arbovoorziening?

Te hoge schuld DGA, pensioenaanspraak belast

Te hoge schuld DGA, pensioenaanspraak belast

Als u schulden aan uw eigen BV niet meer kunt aflossen, krijgt u mogelijk met forse fiscale consequenties te maken.

Min-uren inhalen: de Wibra-zaak

Min-uren inhalen: de Wibra-zaak

Het is afhankelijk van de arbeidsrechtelijke situatie of u van uw werknemers mag vragen om uren die ze tijdens de lockdown minder hebben gewerkt zonder extra salaris in te halen.

ZZP-er of fictieve dienstbetrekking?

ZZP-er of fictieve dienstbetrekking?

ZZP-ers kunnen bij u in fictieve dienstbetrekking zijn als u niet kunt aantonen dat ze zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefenen.

Geen VOG, einde contract

Geen VOG, einde contract

Werknemer komt te laat met een VOG, dus ontbindende voorwaarde treedt in werking: einde contract?

Registratiedrempel BTW voor zeer kleine ondernemers

Registratiedrempel BTW voor zeer kleine ondernemers

Ondernemers voor de BTW met een jaaromzet van maximaal € 1.800 mogen de vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen zonder melding.

Uitstel aanvragen toch tot 1 oktober 2021

Uitstel aanvragen toch tot 1 oktober 2021

Ondernemers met betalingsproblemen door de coronacrisis kunnen toch tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen.

Bewaar bewijs aftrekposten

Bewaar bewijs aftrekposten

Ook als particulier is het verstandig bewijsstukken van geclaimde aftrekposten lang te bewaren.

Werknemer vraagt ontslag: transitievergoeding?

Werknemer vraagt ontslag: transitievergoeding?

Wanneer krijgt een werknemer die zelf ontslag aanvraagt een transitievergoeding of een billijke vergoeding?

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Opdrachtnemer claimt € 325.000 vergoedingen na einde samenwerking omdat van een arbeidsovereenkomst sprake zou zijn geweest.

WW na betaalde zorg voor moeder?

WW na betaalde zorg voor moeder?

Heeft een dochter die PGB-werkzaamheden voor haar moeder verricht een privaatrechtelijke dienstbetrekking en dus recht op WW?

Corona: maatregelen derde kwartaal 2021

Corona: maatregelen derde kwartaal 2021

Het financiële steunpakket vanwege de coronamaatregelen wordt met drie maanden verlengd.

Corona: aanvragen bijzonder uitstel van betaling stopt

Corona: aanvragen bijzonder uitstel van betaling stopt

Aanvragen of verlengen van bijzonder uitstel van betaling wegens de coronacrisis kunt u nog doen tot en met 30 juni 2021.

Corona: belastingmaatregelen per 1 juli 2021

Corona: belastingmaatregelen per 1 juli 2021

Welke fiscale steunmaatregelen vanwege de coronacrisis worden verlengd en welke niet?

Corona: TVL startende ondernemingen

Corona: TVL startende ondernemingen

Bent u starter en komt u in aanmerking voor de TVL Startende Ondernemingen?

Mededeling einde contract via MS Teams

Mededeling einde contract via MS Teams

Via MS teams krijgt medewerker te horen dat tijdelijk contract niet wordt verlengd. Heeft hij recht op aanzegvergoeding?

Hypotheeklasten ex geen alimentatie

Hypotheeklasten ex geen alimentatie

Man betaalt het aandeel van zijn ex in de hypotheeklasten van de woning. Is dat aftrekbare alimentatie?

Fiscus corrigeert beloning DGA onjuist

Fiscus corrigeert beloning DGA onjuist

Belastingdienst houdt bij correctie gebruikelijk loon geen rekening met wat DGA al heeft ontvangen.

Slapende rekening: geld weg?

Slapende rekening: geld weg?

Wat gebeurt er met een bankrekening die lange tijd niet is gebruikt en waarbij er ook geen contact meer is tussen de bank en de rekeninghouder?

Auto van de baas geen taxi

Auto van de baas geen taxi

Werknemer voert illegale taxiritten uit met auto van de zaak. Ontslag op staande voet?

BTW zonnepaneelhouders eenvoudiger

BTW zonnepaneelhouders eenvoudiger

Binnenkort wordt de BTW voor zonnepaneelhouders eenvoudiger.

Ontslag op staande voet, terug als zzp-er

Ontslag op staande voet, terug als zzp-er

Werkgever ontslaat medewerker op slaande voet en huurt hem direct daarna in als zzp-er. Ontslag rechtsgeldig?

Hoe denkt fiscus over familiebank?

Hoe denkt fiscus over familiebank?

Hoe denkt de fiscus over rente-aftrek als u voor uw huis leent van uw familie of van uw BV?

Woonhuis ondernemer privévermogen

Woonhuis ondernemer privévermogen

Een ondernemer wil zijn woonhuis aanmerken als ondernemingsvermogen.

Traineeship: stage of arbeid?

Traineeship: stage of arbeid?

Werkt een afgestudeerde trainee als stagiair of op basis van een gewone arbeidsovereenkomst tegen ten minste het minimumloon?

Verkoop gekregen antiek belast

Verkoop gekregen antiek belast

Iemand verkoopt antieke spullen die hij gekregen heeft na het opruimen van een klooster. Is de opbrengst belast?

Weer ziek, weer loondoorbetaling?

Weer ziek, weer loondoorbetaling?

Werknemer gaat na 104 weken loondoorbetaling wegens ziekte weer aan de slag. Maar hij wordt weer ziek. Nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Werknemer moet zakelijke ritten bewijzen

Werknemer moet zakelijke ritten bewijzen

De Belastingdienst kan uw Verklaring geen privegebruik controleren. Is uw kilometeradministratie op orde?

Aftrek kosten advocaat echtscheiding

Aftrek kosten advocaat echtscheiding

Advocaatkosten in verband met partneralimentatie soms niet aftreknbaar.

Werkgever niet aansprakelijk voor bedrijfsongeval

Werkgever niet aansprakelijk voor bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Hoe werkt de vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters? Top 5 van vragen en antwoorden.

BV ontslaat echtgenote DGA

BV ontslaat echtgenote DGA

Terecht hoge claim bij ontslag echtgenote DGA door BV?

Ondernemers met gezamenlijke BV

Ondernemers met gezamenlijke BV

Ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting en toch via een BV naar buiten treden?

DGA ten minste minimumloon?

DGA ten minste minimumloon?

Mag een DGA minder verdienen dan het wettelijk minimumloon?

Vaste reiskostenvergoeding tot 1 juli 2021

Vaste reiskostenvergoeding tot 1 juli 2021

Op de valreep is de goedkeuring, dat vaste reiskostenvergoedingen voor werknemers mogen doorlopen, verlengd tot 1 juli 2021.

Nieuwe BTW-regels: registratie vanaf 1 april 2021

Nieuwe BTW-regels: registratie vanaf 1 april 2021

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor leveringen van goederen en diensten aan klanten in de EU die geen BTW-aangifte doen.

Verraad door lid managementteam?

Verraad door lid managementteam?

Lid managementteam verdacht van betrokkenheid bij oprichting concurrent. Rechter maakt ontslag ongedaan.

Corona update fiscaal

Corona update fiscaal

Er zijn nieuwe fiscale goedkeuringen in verband met de coronacrisis: werkkostenregeling, gebruikelijk loon en urencriterium.

SLIM subsidie aanvragen

SLIM subsidie aanvragen

Tot 31 maart 2021 kunnen MKB-bedrijven SLIM-subsidie aanvragen voor kennis, groei en ontwikkeling van medewerkers.

Koerier verduistert ruim 500 telefoons

Koerier verduistert ruim 500 telefoons

Werkgever onderzoekt vermoeden van verduistering en verbindt ontslag op staande voet aan de bevindingen.

Toerekening koopsom aan bedrijfsgedeelte

Toerekening koopsom aan bedrijfsgedeelte

De rechter stelt vast welk deel van de verkoopprijs van een woonboerderij is toe te rekenen aan het bedrijfsgedeelte.

Steelt werknemer een pak koekjes?

Steelt werknemer een pak koekjes?

Beschuldiging van diefstal pak koekjes leidt tot ontslag werknemer.

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) open voor ondernemers.

Monteur geen ondernemer

Monteur geen ondernemer

Voor fiscaal ondernemerschap is wel wat meer nodig dan inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Studiekostenbeding werkt niet

Studiekostenbeding werkt niet

Een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst werkt niet zomaar. Wat moet u ervoor doen?

Bewijs urencriterium te mager

Bewijs urencriterium te mager

Een te magere urenregistratie kan u als ondernemer flink geld kosten.

Functie vervalt: transitievergoeding?

Functie vervalt: transitievergoeding?

Verspeelt een werknemer recht op transitievergoeding bij ontslag, als hij een passende functie weigert die de werkgever aanbiedt?

Sparen bij de belastingdienst

Sparen bij de belastingdienst

De korting bij betaling van uw voorlopige aanslag 2021 ineens is heel erg laag. Toch kunt u nog sparen bij de Belastingdienst.

Geen mondkapje, geen loon

Geen mondkapje, geen loon

Werkgever voert een mondkapjesplicht op het werk in. Wat als een werknemer weigert zich hieraan te houden?

TVL weer uitgebreid

TVL weer uitgebreid

Het kabinet heeft de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 fors uitgebreid.

Belastingmaatregelen corona verlengd

Belastingmaatregelen corona verlengd

Het kabinet heeft een aantal fiscale coronamaatregelen verlengd. Een update.

Minderheidsaandeelhouders verzekerd

Minderheidsaandeelhouders verzekerd

Zijn minderheidsaandeelhouders verzekerd voor de werknemersverzekeringen en dus premies WW, WAO, WIA en ZW verschuldigd?

Rittenadministratie hersteld

Rittenadministratie hersteld

Zzp-er herstelt beschadigd bestand met zijn rittenadministratie. Wel of geen bijtelling privégebruik?

Opiatenkluis verleidt verpleegkundige

Opiatenkluis verleidt verpleegkundige

Ontslag op staande voet: werkgever claimt vergoeding kosten onderzoek door extern bureau.

Verplicht akkoord schuldeisers

Verplicht akkoord schuldeisers

Door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is het sinds 1 januari 2021 makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers.

VOF, dus ondernemer?

VOF, dus ondernemer?

Twee eenmanszaken gaan samen in een VOF. De Belastingdienst toetst of van fiscaal odnernemerschap sprake is.

Uitruil reiskosten

Uitruil reiskosten

Soms kan een werknemer bruto loon uitruilen tegen ruimte in zijn reiskostenvergoeding. Hoe zit dat bij thuiswerken door corona?

Wijziging BTW zonnepanelen

Wijziging BTW zonnepanelen

De BTW-heffing bij particulieren die zonnepanelen aanschaffen, is gewijzigd door de nieuwe kleineondernemersregeling.

Ontslag na reis oranje gebied

Ontslag na reis oranje gebied

Na een reis naar een oranje gebied, liegt een medewerker over zijn vakantiebestemming. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Belastinguitstel aanvragen tot 1 april 2021

Belastinguitstel aanvragen tot 1 april 2021

De deadline voor het aanvragen van bijzonder uitstel is verschoven van 1 januari naar 1 april 2021.

Verruiming TVL

Verruiming TVL

De TVL wordt met terugwerkende kracht tot 1 oktober verruimd. Deze verruiming geldt tot 1 april 2021.

Omzetverlies door nieuwe lockdown: NOW 3

Omzetverlies door nieuwe lockdown: NOW 3

Moet uw bedrijf vanwege de nieuwe lockdown van 15 december tot 19 januari 2021 dicht? U kunt alsnog NOW 3 aanvragen.

Vaste reiskostenvergoeding ook na 1 januari

Vaste reiskostenvergoeding ook na 1 januari

U hoeft de vaste onbelaste reiskostenvergoeding voor medewerkers die wegens de coronamaatregelen thuis werken toch nog niet aan te passen.

Subsidie voorraad gesloten detailhandel

Subsidie voorraad gesloten detailhandel

Non-food detailhandelaars die getroffen zijn door de lockdown, krijgen recht op een extra subsidie, de Voorraad Gesloten Detailhandel.

Belastingwijzigingen per 1 januari 2021

Belastingwijzigingen per 1 januari 2021

Wat zijn de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021?

Rittenregistratie achteraf

Rittenregistratie achteraf

Achteraf aanvullen van de rittenadministratie heeft geen succes: toch bijtelling.

Voorschot boete concurrentiebeding

Voorschot boete concurrentiebeding

Werkgever krijgt in kort geding een fors voorschot op de boete bij overtreding concurrentiebeding door ex-werknemer.

BV betaalt teveel voor perceel

BV betaalt teveel voor perceel

Verkoop perceel aan eigen BV leidt tot forse navorderingsaanslag met 50% boete.

Corona: weigering ander werk

Corona: weigering ander werk

Medewerkster weigert andere werkzaamheden tijdens lockdown. Heeft ze recht op salaris?

Verhuur via Airbnb toch belast

Verhuur via Airbnb toch belast

Na de rechtbank en het gerechtshof beslist de Hoge Raad nu definitief over belasting verhuur via Airbnb.

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

De bedoeling om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, is niet meer relevant. Dat kan flinke gevolgen hebben voor zzp-ers.

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

De handhaving bij arbeidsrelaties van zzp-ers wordt uitgesteld van begin 2021 naar derde kwartaal 2021.

NOW 3 aanvragen

NOW 3 aanvragen

U kunt tot en met 13 december 2020 de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen.

Ontslag wegens gratis koffie

Ontslag wegens gratis koffie

Werknemer haalt gratis koffie uit automaat met kopie sleutel kantoormanager. Normale prijs: twintig tot dertig cent. Ontslag op staande voet.

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Een toename van de rekening courant bij de BV kan fiscaal een onzakelijke lening worden. Verlies op die lening is niet aftrekbaar.

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

U kunt tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Het digitale uitstelportaal van de Belastingdienst is weer open.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staat dit kwartaal open voor alle ondernemers, ongeacht de SBI-code.

Veiligheidsmanager valt: werkgever aansprakelijk?

Veiligheidsmanager valt: werkgever aansprakelijk?

De veiligheidsmanager krijgt een ongeval wegens een risicovolle situatie die zijn fout kan zijn: is de directeur van de werkgever aansprakelijk?

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Is projectontwikkeling, waarbij de werkzaamheden geheel worden uitbesteed, een belegging of een fiscale onderneming ?

Aanzegvergoeding onredelijk?

Aanzegvergoeding onredelijk?

Werknemer met uitzicht op nieuwe baan claimt aanzegvergoeding. Is dat in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Opnamen uit BV belast

Opnamen uit BV belast

Een DGA met een positief vermogen, maar zonder inkomen, wordt belast voor hoge consumptieve opnamen in rekening courant bij zijn BV.

TOZO 3 toch zonder vermogenstoets

TOZO 3 toch zonder vermogenstoets

De vermogenstoets bij aanvraag van een uitkering tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) is uitgesteld tot 1 april 2021.

Tatoeagebeleid werkgever

Tatoeagebeleid werkgever

Mag u als werkgever een tatoeagebeleid voeren?

Inschrijving UBO-register

Inschrijving UBO-register

Valt uw bedrijf onder de registratieplicht en is het voor 27 september 2020 gestart, schrijf de UBO(‘s) van uw bedrijf dan in voor 27 maart 2022.

BIK in Belastingplan 2021

BIK in Belastingplan 2021

Werkgevers die investeren, kunnen met de BIK tot 3% van het investeringbedrag aan korting op afdracht van loonheffingen krijgen.

Leeftijdsdiscriminatie sollicitant?

Leeftijdsdiscriminatie sollicitant?

Een afgewezen sollicitant eist een forse schadevergoeding wegens verboden leeftijdsdiscriminatie.

Overdrachtsbelasting in 2021 vrijstelling, 2 of 8 procent

Overdrachtsbelasting in 2021 vrijstelling, 2 of 8 procent

In 2021 komt er een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt. Beleggers gaan juist meer betalen.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Belasting sparen en beleggen in 2021

Belasting sparen en beleggen in 2021

Bijna 1 miljoen mensen betalen in 2021 geen belasting meer in box 3.

Corona-ontslag manager restaurantketen

Corona-ontslag manager restaurantketen

Manager doet restaurant open op dag na aankondiging lockdown. Ontslag op staande voet terecht?

Na verkoop bedrijf nog ondernemer?

Na verkoop bedrijf nog ondernemer?

Na verkoop van de activiteiten van uw onderneming kan het zijn dat u nog zaken aan de koper verhuurt of voor de koper nog werkzaamheden in het bedrijf verricht. Bent u nog ondernemer?

Vragen en antwoorden loonheffingen en corona

Vragen en antwoorden loonheffingen en corona

Waarschijnlijk werken uw werknemers nu vaker thuis dan op de zaak. Hoe zit het met bestaande vergoedingen en vergoeding van hulpmiddelen? De Belastingdienst beantwoordt hierover praktijkvragen.

Nieuw steun- en herstelpakket

Nieuw steun- en herstelpakket

Er ligt een nieuw steun- en herstelpakket met coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020.

Pilot variabele bijtelling

Pilot variabele bijtelling

Gaan leaserijders flexibeler reizen en hun reisgedrag veranderen als zij in plaats van een vast bedrag aan bijtelling, een bedrag per gereden privékilometer betalen?

Aandelen BV in erfenis

Aandelen BV in erfenis

Drijft een BV met zes verhuurde bedrijfspanden een onderneming? Zo ja, dan bespaart de erfgename € 155.000 erfbelasting.

Einde contract na kolfverlof

Einde contract na kolfverlof

Contract met medewerkster wordt na bevalling en kolfverlof niet nogmaals verlengd: discriminatie?

Uw BV leent uw kunst

Uw BV leent uw kunst

Als de DGA zijn kunstcollectie bij de BV op kantoor hangt, is het afwaarderings- en verkoopverlies dan aftrekbaar?

Einddatum tijdelijk contract

Einddatum tijdelijk contract

Werknemer met een zojuist verlengd tijdelijk contract vraagt en krijgt een aanzegvergoeding van een maandsalaris.

Woon-werkverkeer bij thuiswerken

Woon-werkverkeer bij thuiswerken

Is woon-werkverkeer naar kantoor bij meer dan 50% thuiswerken voor de BTW toch zakelijk?

Concurrentiebeding blijft

Concurrentiebeding blijft

Werknemer krijgt bij een beoogde nieuwe werkgever bijna het dubbele salaris. Betekenis voor concurrentiebeding.

Verkoop woning na samenwonen

Verkoop woning na samenwonen

Samenwoners gaan uit elkaar. Makelaar gaat aan de slag om het huis te verkopen, maar de man wijst ieder redelijk bod af. Wat nu?

Werknemer mee bij overgang onderneming?

Werknemer mee bij overgang onderneming?

Wanneer hoort een werknemer bij een overgedragen bedrijfsonderdeel en gaat hij dus mee naar de overnemer?

Meenemen plastic tasje leidt tot ontslag

Meenemen plastic tasje leidt tot ontslag

Een helder strikt zero-tolerance beleid kan ontslag op staande voet onderbouwen. Maar ook daaraan zijn grenzen, zoals deze uitspraak duidelijk maakt.

Werknemer weigert mediation

Werknemer weigert mediation

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is wel degelijk mogelijk. De werknemer mag zijn herstel niet frustreren.

Vaststellingsovereenkomst schuld eigen BV

Vaststellingsovereenkomst schuld eigen BV

Een DGA denkt dat hij de schuld aan zijn BV kan aflossen, de Belastingdienst niet. Een vaststellingsovereenkomst volgt. Is deze rechtsgeldig?

SLIM Subsidie

SLIM Subsidie

Ontwikkeling van uw bedrijf vraagt wellicht nieuwe competenties van uw medewerkers. Vraag tijdig SLIM-subsidie aan.

Ontslag op staande voet peperdure oplossing

Ontslag op staande voet peperdure oplossing

Een koerier wordt in de maand waarin zijn tijdelijk contract eindigt op staande voet ontslagen. Dat komt de werkgever duur te staan.

Ontslag wegens flesje water

Ontslag wegens flesje water

Overgieten van een flesje water leidt tot ontslag op staande voet.

Vader laat zwart geld na

Vader laat zwart geld na

Kan de Belastindienst na 15,5 jaar erfbelasting navorderen over een buitenlandse bankrekening?

Huisartsenpraktijk in coöperatie

Huisartsenpraktijk in coöperatie

Is een huisarts die via een coöperatie werkt zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Excessief lenen van uw BV

Excessief lenen van uw BV

Leent u meer dan € 500.000 van uw eigen BV? Onlangs is het wetsvoorstel ingediend dat excessieve leenverhoudingen tussen BV’s en hun aandeelhouders ontmoedigt.

NOW 2.0 aanvragen

NOW 2.0 aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW 2.0) aanvragen over de periode juni, juli, augustus en september 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

Rittenadministratie achteraf, toch goedgekeurd

Rittenadministratie achteraf, toch goedgekeurd

Een achteraf opgemaakte rittenadministratie kan bijtelling voorkomen, maar alleen met sluitend aanvullend bewijs.

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Ondernemers en werkgevers die eHerkenning nodig hebben om zelf aangifte te doen, krijgen compensatie voor de extra kosten.

Webmodule ZZP en geen minimumtarief

Webmodule ZZP en geen minimumtarief

Er komt geen minimumtarief voor zzp-ers, ook geen zelfstandigenverklaring. Wel een webmodule. De pilot start dit najaar.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexibele arbeidskrachten kunnen ook een beroep doen op een financiële tegemoetkoming. Daarvoor is de TOFA in het leven geroepen.

Lijst SBI-codes TOGS uitgebreid

Lijst SBI-codes TOGS uitgebreid

Voor de laatste keer zijn SBI-codes toegevoegd die in aanmerking komen voor de € 4.000 TOGS.

Lager gebruikelijk loon 2020

Lager gebruikelijk loon 2020

Als DGA kunt u bij omzetdaling in 2020 een lager gebruikelijk loon vaststellen. Er gelden wel voorwaarden.

Coronareserve 2019

Coronareserve 2019

Onder voorwaarden kunt u de winst van uw BV over 2019 alsnog verlagen met het verwachte coronaverlies over 2020.

Urencriterium ondernemers 2020

Urencriterium ondernemers 2020

Als uw onderneming door de coronamaatregelen zo goed als stil ligt, kunt u door een goedkeuring wellicht toch aan het urencriterium voldoen.

Bijzonder uitstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling

Vanwege de coronacrisis geldt tijdelijk een soepeler beleid voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling van belastingen.

Noodpakket 2.0 verlengd en aangepast

Noodpakket 2.0 verlengd en aangepast

Het kabinet heeft vorige week het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. Het wordt nu verlengd en aangepast.

Toch geen geld terug van Belastingdienst: 'Ze spelen een spelletje met ons'

Toch geen geld terug van Belastingdienst: 'Ze spelen een spelletje met ons'

De Belastingdienst lijkt met niet-inhoudelijke argumenten, dus zonder het dossier goed te beoordelen, gedupeerden alsnog uit te sluiten van compensatie.

Noodpakket 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Noodpakket 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Er komt een nieuwe tegemoetkoming van maximaal € 20.000 voor MKB-ondernemers.

Noodpakket 2.0: Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Noodpakket 2.0: Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zzp-ers krijgen aanvullende inkomensondersteuning. Wel gelden er extra voorwaarden.

Noodpakket 2.0: Verlenging en aanpassing NOW

Noodpakket 2.0: Verlenging en aanpassing NOW

De NOW-regeling wordt verlengd. Wel zijn er enkele wijzigingen.

Noodpakket 2.0: Verlenging belastingmaatregelen

Noodpakket 2.0: Verlenging belastingmaatregelen

De versoepeling van belastingmaatregelen wordt tot 1 oktober verlengd.

Noodpakket 2.0: Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

Noodpakket 2.0: Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC en COL) worden verruimd en voortgezet.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Er komt een garantieregeling voor overbruggingskredieten aan ondernemers met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000.

Bijtelling bestelauto stratenmaker?

Bijtelling bestelauto stratenmaker?

Is de bestelauto van een stratenmaker vies genoeg om bijtelling te voorkomen?

Massaal bezwaar box 3-heffing 2019

Massaal bezwaar box 3-heffing 2019

Bezwaar tegen box 3-heffing over 2019 is aangewezen als massaal bezwaar. Wat betekent dit?

Overzicht voorwaarden NOW, Tozo en TOGS

Overzicht voorwaarden NOW, Tozo en TOGS

De overheid heeft een overzicht gepubliceerd van de drie belangrijkstre Coronamaatregelen voor werkgevers en ondernemers.

Concurrentiebeding schoonheidsspecialiste

Concurrentiebeding schoonheidsspecialiste

Geldt een oud concurrentiebeding voor een schoonheidsspecialiste nog steeds?

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet treft zes extra belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder DGA’s en zzp’ers, te ondersteunen.

TOGS-regeling ook voor zorgondernemers

TOGS-regeling ook voor zorgondernemers

Ook zorgondernemers kunnen in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. Wel gelden er extra voorwaarden.

Versoepeling identificatie werknemer

Versoepeling identificatie werknemer

Hoe identificeert u een nieuwe medewerker die thuis werkt? Dat mag u tijdelijk later doen.

Versoepeling formaliteiten terugwerkende kracht

Versoepeling formaliteiten terugwerkende kracht

U krijgt enig respijt als u de termijn voor terugwerkende kracht van uw geruisloze omzetting, terugkeer, bedrijfsfusie, fusie of splitsing niet hebt gehaald.

Onbelaste reiskostenvergoeding mag doorlopen

Onbelaste reiskostenvergoeding mag doorlopen

Als werkgever mag u vaste reiskostenvergoedingen aan werknemers, die nu thuis werken, tijdelijk onbelast blijven doorbetalen.

Nieuwe raadsvergoeding loon?

Nieuwe raadsvergoeding loon?

Geldt de opting-inregeling automatisch voor een nieuwe periode? Zo nee, dan kunt u wellicht uw kosten aftrekken.

Meer ondernemers krijgen tegemoetkoming schade Covid -19

Meer ondernemers krijgen tegemoetkoming schade Covid -19

Het kabinet heeft de ondernemingen die aanspraak kunnen maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 uitgebreid.

Lager gebruikelijk loon DGA wegens coronacrisis

Lager gebruikelijk loon DGA wegens coronacrisis

Lager gebruikelijk loon DGA wegens coronacrisis is mogelijk zonder vooroverleg of verzoek

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren

Overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren

De overheid gaat zelf leverancierskrediet herverzekeren om de economie draaiende te houden.

BTW bouwkosten woning met zonnepanelen aftrekbaar?

BTW bouwkosten woning met zonnepanelen aftrekbaar?

Is de volledige BTW op de bouwkosten van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen aftrekbaar? En zo neen, hoeveel BTW dan wel?

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Uitstel van betaling van belastingen is verruimd en eenvoudiger gemaakt.

SLIM subsidie voor werkgevers

SLIM subsidie voor werkgevers

Met de SLIM subsidie voor werkgevers in het MKB wil de overheid het leren en ontwikkelen stimuleren.

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend gemaakt.

BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

BV betaalt advocaatkosten voor haar DGA. Is de BTW aftrekbaar?

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers 30 maart 2020 van start

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers 30 maart 2020 van start

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers gaat op 30 maart 2020 van start. Ook voor DGA's.

Tegemoetkoming schade COVID-19

Tegemoetkoming schade COVID-19

De regeling voor de tegemoetkoming van € 4.000 aan door de Coronamatregelen getroffen ondernemers is ingegaan.

Lage WW-premie: termijn schriftelijk vastleggen verlengd

Lage WW-premie: termijn schriftelijk vastleggen verlengd

Lage WW-premie in 2020? Termijn voor schriftelijk vastleggen arbeidsovereenkomst is verlengd.

Papieren schenking belast

Papieren schenking belast

Een nicht ontvangt van haar oom een papieren schenking. Is deze direct belast of pas bij overlijden van de oom?

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Kan de rechter een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden? Zo nee, wat is er wel mogelijk?

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Noodpakket banen en economie: tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten vervangt werktijdverkorting per direct.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

het Noodpakket banen en economie biedt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.

Noodloket voor ondernemers

Noodloket voor ondernemers

Ondernemers krijgen met het Noodpakket banen en economie soms recht op een gift van € 4.000.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Het Noodpakket banen en economie zorgt voor verdere versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes en rentes.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Het Noodpakket banen en economie maakt rentekorting en uitstel aflossing bij Qredits mogelijk.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Het Noodpakket banen en economie verruimt de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering.

Ondersteuning sectoren

Ondersteuning sectoren

Het Noodpakket banen en economie gaat sectoren die specifiek getroffen worden compensatie bieden.

Subsidie elektrische auto 2020

Subsidie elektrische auto 2020

Er komt waarschijnlijk per 1 juli 2020 een subsidie voor elektrische auto's in de middenklasse.

Economische en fiscale maatregelen Coronavirus

Economische en fiscale maatregelen Coronavirus

Wat doet het kabinet om ondernemers te ondersteunen in de Coronacrisis?

(1) Werkgevers: werktijdverkorting

(1) Werkgevers: werktijdverkorting

Werktijdverkorting wegens het coronavirus leidt tot veel aanvragen. Er worden extra mensen ingezet om deze te behandelen.

(2) ZZP-ers: bijstand zelfstandigen

(2) ZZP-ers: bijstand zelfstandigen

Wat kunnen ZZP-ers doen die economisch getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus?

(3) MKB-ondernemers: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

(3) MKB-ondernemers: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De borgstelling MKB-kredieten wordt flink verruimd om ondernemers te steunen die de gevolgen ondervinden van het Coronavirus.

(4) Fiscaal: uitstel van betaling, geen boete, verlagen voorlopige aanslag, BTW terugvragen

(4) Fiscaal: uitstel van betaling, geen boete, verlagen voorlopige aanslag, BTW terugvragen

Het kabinet komt ondernemers fiscaal tegemoet in de Coronacrisis.

Werktijdverkorting wegens Corona

Werktijdverkorting wegens Corona

Wanneer kunt u werktijdverkorting aanvragen wegens het coronavirus?

Onzakelijke lening betekent afkoop pensioen DGA

Onzakelijke lening betekent afkoop pensioen DGA

Een onzakelijke lening van de eigen BV leidt er toe dat de gehele pensioenaanspraak van de DGA belast wordt met inkomstenbelasting.

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

Correctie afwisselend gebruik bestelauto

Belastingdienst corrigeert doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto bij een bouwbedrijf. Terecht?

Speerpunten Belastingdienst 2020

Speerpunten Belastingdienst 2020

Op deze punten gaat de Belastingdienst in 2020 extra controleren.

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

De Commissie Borstlap komt met vijf bouwstenen voor verbetering van de regels rond arbeid. Wat staat er in de vijfde bouwsteen?

Fiscaal afrekenen na overlijden echtgenote DGA

Fiscaal afrekenen na overlijden echtgenote DGA

Bij overlijden van een DGA of diens partner moet er soms inkomstenbelasting worden afgerekend over de waarde van de aandelen.

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (4)

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (4)

De Commissie Borstlap komt met vijf bouwstenen voor verbetering van de regels rond arbeid. Wat staat er in de derde bouwsteen?

Teveel opgenomen uit eigen B.V.

Teveel opgenomen uit eigen B.V.

Hebt u een schuld aan uw B.V., houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst uw aflossingscapaciteit jaarlijks kan toetsen.

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (3)

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (3)

De Commissie Borstlap komt met vijf bouwstenen voor verbetering van de regels rond arbeid. Wat staat er in de tweede bouwsteen?

Afschrijving aanhorigheid bedrijfsgebouw

Afschrijving aanhorigheid bedrijfsgebouw

Soms is een bouwwerk bij een bedrijfgebouw niet afzonderlijk afschrijfbaar, omdat het een aanhorigheid is.

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (2)

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (2)

De Commissie Borstlap komt met vijf bouwstenen voor verbetering van de regels rond arbeid. Wat staat er in de vierde bouwsteen?

Onderzoek box 3-heffing 2013-2016

Onderzoek box 3-heffing 2013-2016

De heffing over vermogen in de periode 2013-2016 is volgens de rechter mogelijk in strijd met het eigendomsrecht. Wat nu?

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (1)

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (1)

De Commissie Borstlap komt met vijf bouwstenen voor verbetering van de regels rond arbeid. Wat staat er in de eerste bouwsteen?

Passieve voorzitter stichting aansprakelijk

Passieve voorzitter stichting aansprakelijk

Als bestuurder van een stichting kunt u zich geen passieve houding permitteren. U riskeert persoonlijke aansprakelijkheid.

Hypotheekrente na echtscheiding niet aftrekbaar

Hypotheekrente na echtscheiding niet aftrekbaar

De aftrek van hypotheekrente kan bij een echtscheiding worden beperkt.

Werknemer krijgt boete of dwangsom

Werknemer krijgt boete of dwangsom

Boete of dwangsom werknemer niet langer eindheffingsloon.

Correctie inkomen DGA

Correctie inkomen DGA

Een DGA zomaar minder loon toekennen dat het wettelijk fictief loon, kan tot correctie leiden.

Alimentatie of loon van BV ex-echtgenoot

Alimentatie of loon van BV ex-echtgenoot

Ontvangt een vrouw van de BV van haar ex-echtgenoot voorlopige alimentatie of loon uit dienstbetrekking?

Schenking door huwelijkse voorwaarden?

Schenking door huwelijkse voorwaarden?

Aanstaande echtgenoot stort tien miljoen euro op gezamenlijke rekening. Schenking?

Loonbeslag: werkgever zelf aansprakelijk

Loonbeslag: werkgever zelf aansprakelijk

Voorkom bij een loonbeslag dat u zelf de schuld van uw werknemer moet betalen.

Chauffeur Uber ondernemer?

Chauffeur Uber ondernemer?

Heeft een chauffeur voor Uber recht op fiscale faciliteiten voor ondernemers?

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak in 2020.

BTW digitale uitgaven verlaagd

BTW digitale uitgaven verlaagd

De BTW op ditigale uiitgaven wordt verlaagd, maar er zijn uitzonderingen.

Bereken de nieuwe transitievergoeding online

Bereken de nieuwe transitievergoeding online

Bereken online het verschil tussen de transitievergoeding 2019 en 2020.

Belastingwijzigingen 2020

Belastingwijzigingen 2020

Een overzicht van alle belastingwijzigingen in 2020.

Billijke vergoeding zesenzestig maandsalarissen

Billijke vergoeding zesenzestig maandsalarissen

U hoeft als werkgever agressief gedrag niet te accepteren, maar ontslag kan een onevenredig dure reactie zijn.

Check uw vermogen voor 1 januari

Check uw vermogen voor 1 januari

Laat uw vermogen niet zomaar de jaarovergang naar 2020 maken. Met wat aandacht bespaart u mogelijk inkomstenbelasting.

Betaal in 2020 niet onnodig de hoge WW-premie

Betaal in 2020 niet onnodig de hoge WW-premie

Hebt u geen getekende arbeidsovereenkomst van een medewerker in vaste dienst, dan betaalt u in 2020 toch de hoge WW-premie.

In 2019 nog dividend uitkeren?

In 2019 nog dividend uitkeren?

Kunt u uw BV beter dit jaar dividend laten uitkeren tegen 25% inkomstenbelasting? Het tarief gaat per 2020 omhoog.

Deel woning verhuurd aan eigen BV

Deel woning verhuurd aan eigen BV

DGA brengt verlies op aan BV verhuurd deel van zijn woning in aftrek. kan dat?

Wat als een medewerker langdurig ziek wordt?

Wat als een medewerker langdurig ziek wordt?

Hoe hebt u het voor uw bedrijf geregeld als een werknemer langdurig ziek wordt? Per 1 januari is er een nieuwe verzekeringsvorm.

BTW en export van goederen

BTW en export van goederen

Exporteert u goederen naar andere EU-landen? De formaliteiten veranderen per 1 januari.

Definitief einde slapend dienstverband

Definitief einde slapend dienstverband

Hoogste rechter heeft definitief een einde gemaakt aan het slapende dienstverband. Wat betekent dit in uw geval?

Minimumbeloning zelfstandigen in 2021

Minimumbeloning zelfstandigen in 2021

Het wetsvoorstel voor een minimumbeloning van zzp-ers is gepubliceerd. Wat zijn de hoofdlijnen?

Zelfstandigenverklaring

Zelfstandigenverklaring

Het wetsvoorstel over de zelfstandigenverklaring voor zzp-ers is gepubliceerd. Wat zijn de hoofdlijnen?

Checklist 2020 voor werkgevers

Checklist 2020 voor werkgevers

Bereid u met deze checklist voor op de Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari 2020 in werking treedt.

Niet aanmelden kleine ondernemersregeling 2020?

Niet aanmelden kleine ondernemersregeling 2020?

Soms is het niet verstandig om u aan te melden voor de nieuwe ondernemersregeling 2020.

Werknemer valt tijdens werk van ladder

Werknemer valt tijdens werk van ladder

Werknemer valt tijdens werk van een ladder. Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever?

Einde aftrek rente bij woning in aanbouw

Einde aftrek rente bij woning in aanbouw

Een niet afgebouwde woning te koop zetten, heeft gevolgen voor de aftrek van hypotheekrente.

Fiets van de zaak en onbelaste kilometervergoeding

Fiets van de zaak en onbelaste kilometervergoeding

Hoe werkt in 2020 de samenloop tussen de regeling voor de fiets van de zaak en de onbelaste kilometervergoeding?

Inkomsten uit verhuur van panden

Inkomsten uit verhuur van panden

Voor verhuurders van onroerende zaken komt er mogelijk nog extra fiscale wetgeving aan.

Wet arbeid in balans en payrolling

Wet arbeid in balans en payrolling

Wat verandert er voor u per 1 januari 2020 als u werkt met payrollkrachten?

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

Wel of niet deelnemen aan de nieuwe kleineondernemersregeling, dat is de vraag.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

De uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn aangepast.

Nieuw BTW-nummer

Nieuw BTW-nummer

Meer dan een miljoen eenmanszaken krijgen een nieuw BTW-nummer. Wat betekent dat?

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Ondernemers met een BV kunnen een tariefsverlaging tegemoet zien.

Gesprekken opnemen onrechtmatig?

Gesprekken opnemen onrechtmatig?

Mag een werknemer gesprekken met leidinggevenden en collega's opnemen?

Elektrisch rijden in en na 2020

Elektrisch rijden in en na 2020

Elektrisch rijden wordt minder voordelig.

Werkkostenregeling vriendelijker voor MKB

Werkkostenregeling vriendelijker voor MKB

Met name voor het MKB wordt de werkkostenregeling versoepeld.

Werknemer liegt over gezondheid: ontslag?

Werknemer liegt over gezondheid: ontslag?

Als een geheel arbeidsongeschikte werknemer lezingen en toespraken geeft, kan hij dan ook werken?

Wat betekent opzegging per 1 maart eigenlijk?

Wat betekent opzegging per 1 maart eigenlijk?

Een arbeidsovereenkomst wordt per 1 maart opgezegd. Eindigt hij dan op 28 februari of op 1 maart? Het verschil: wel of geen transitievergoeding.

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: overige bezittingen

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: overige bezittingen

Wat gebeurt er met de belastingheffing op andere bezittingen dan spaargeld?

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: spaargeld

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: spaargeld

Wordt spaargeld tot 440.000 euro straks echt vrijgesteld van belasting? Hoe zit dat precies?

Wet tegemoetkomingen loondomein

Wet tegemoetkomingen loondomein

Gehandicapte, oudere of jongere werknemers: hebt u als werkgever recht op een tegemoetkoming?

Zelfstudie ondernemersactiviteit?

Zelfstudie ondernemersactiviteit?

Zelfstudie binnen een eenmanszaak kan een ondernemingsactiviteit zijn. Maar er is meer nodig.

Pensioenkwestie: is een poffertje koek?

Pensioenkwestie: is een poffertje koek?

Bedrijf moet 8,5 miljoen pensioenpremie afdragen als een poffertje met koek vergelijkbaar is. Wat is hier aan de hand?

Rente familielening te hoog

Rente familielening te hoog

Belastingdienst vindt rente van 9 procent veel te hoog en accepteert slechts 4,5 procent. Hoe pakt dit uit?

Eigen woning in jaar van echtscheiding

Eigen woning in jaar van echtscheiding

De eigen woning levert bij echtscheiding soms lastige fiscale situaties op. Belastingdienst in de fout.

Werknemer fraudeert met gewerkte uren: ontslag?

Werknemer fraudeert met gewerkte uren: ontslag?

Werknemer komt achttien keer te laat en voert uren in alsof hij op tijd was. Reden voor ontslag?

Aflossing hypotheek in januari: correctie box 3?

Aflossing hypotheek in januari: correctie box 3?

U lost kort na 1 januari met spaargeld uw volledige hypotheek af. Kunt u verlaging van de box 3-belasting krijgen?

Overtreding concurrentiebeding: matiging boete

Overtreding concurrentiebeding: matiging boete

Overtreding concurrentiebeding met boeteclausule. Boete loopt op tot 982.500 euro. Wat blijft daar bij de rechter van over?

Zieke werknemer werkt elders: ontslag?

Zieke werknemer werkt elders: ontslag?

Volledige arbeidsongeschiktheid en elders werken, kan dat?

Verhuur tuinhuis via Airbnb

Verhuur tuinhuis via Airbnb

Is de tijdelijke verhuur van uw tuinhuis onbelast?

Blunder belastingdienst: geen bijtelling busje

Blunder belastingdienst: geen bijtelling busje

De Belastingdienst kan privégebruik bedrijfsbusje niet zomaar bijtellen.

Tariefafspraken zzp-ers toegestaan?

Tariefafspraken zzp-ers toegestaan?

Leiden tariefafspraken tussen zzp-ers tot oneerlijke concurrentie als bedoeld in de Mededingingswet?

Geld gestort op derdenrekening notaris: box 3?

Geld gestort op derdenrekening notaris: box 3?

Is uw storting op de derdenrekening van de notaris, nog steeds uw vermogen? Dat ligt eraan.

Ik moet weg, kun jij straks voor mij uitklokken?

Ik moet weg, kun jij straks voor mij uitklokken?

Wat fraude lijkt, kan iets anders zijn. Miscommunicatie binnen managementlagen kan een werkgever flink geld kosten.

Inkomstenbelasting over renteloze schenking?

Inkomstenbelasting over renteloze schenking?

Stel, u krijgt een schenking onder de voorwaarde van overlijden van de schenker. Betaalt u daar inkomstenbelasting over?

Ontslag na negen dagen kost werkgever zeven maandsalarissen

Ontslag na negen dagen kost werkgever zeven maandsalarissen

Waarom is een proeftijd in een contract met een nieuwe werknemer verstandig?

Hoezo beëindigingsovereenkomst?

Hoezo beëindigingsovereenkomst?

Werkgever presenteert getekende beEeindigingsovereenkomst. Zieke werknemer ziet die voor het eerst.

Handhaving wet DBA wordt aangescherpt

Handhaving wet DBA wordt aangescherpt

Vanaf januari 2020 handhaving, niet meer alleen bij kwaadwillendheid.

WW-premie in 2020 hoger bij flexibel contract

WW-premie in 2020 hoger bij flexibel contract

In bepaalde situaties kan de WW-premie met terugwerkende kracht worden verhoogd.

Voortgang regelgeving voor zelfstandigen

Voortgang regelgeving voor zelfstandigen

Per 2021 krijgen zelfstandigen minstense 16 euro per uur. Maar er gaat meer veranderen.

UWV: inloggen met eHerkenning

UWV: inloggen met eHerkenning

Binnenkort kunt u niet meer met uw UWV-account inloggen op het werkgeversportaal.

Afschaffing aandelen aan toonder per 1 juli 2019

Afschaffing aandelen aan toonder per 1 juli 2019

Aandelen aan toonder vervallen binnenkort. Lever ze op tijd in bij de vennootschap.

Vraag subsidie praktijkleren tijdig aan

Vraag subsidie praktijkleren tijdig aan

De subsidie praktijkleren bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

Belasting op spaargeld schendt eigendomsrecht

Belasting op spaargeld schendt eigendomsrecht

Nederlandse staat schendt eigendomsrecht bij belastingheffing over spaargeld.

Vergoeding meewerkende partner niet aftrekbaar

Vergoeding meewerkende partner niet aftrekbaar

Ondernemer kan vergoeding aan meewerkende partner niet altijd in aftrek brengen.

Wet arbeidsmarkt in balans en transitievergoeding

Wet arbeidsmarkt in balans en transitievergoeding

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de regelgeving rond de transitievergoeding.

Vennoot in VOF of loondienst?

Vennoot in VOF of loondienst?

Vennoot in VOF en ondernemer, of in loondienst bij de andere vennoot?

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Wat zijn de hoofdlijnen?

Auto blijft zakelijk, geen boekverlies

Auto blijft zakelijk, geen boekverlies

Een ondernemer haalt zijn zakelijke auto met een boekverlies van de balans. Kan dat zomaar?

Kassamedewerkster scant eigen voordeelpas: ontslag volgt

Kassamedewerkster scant eigen voordeelpas: ontslag volgt

Zwangere kassamedewerkster wordt op staande voet ontslagen wegens fraude.

Verlies op geldlening aan zakenpartner

Verlies op geldlening aan zakenpartner

Een ondernemer leent geld aan een zakenpartner voor een nieuw gezamenlijk initiatief. Is verlies op de lening aftrekbaar?

Europees Hof verplicht werkgevers tot prikklok

Europees Hof verplicht werkgevers tot prikklok

Komt de prikklok terug op de werkplek, maar dan in een moderne vorm?

Aftrek omdat fiscus brief laat liggen

Aftrek omdat fiscus brief laat liggen

Belastingdienst reageert niet op bevestiging van telefonisch gemaakte afspraak over de omvang van een aftrekpost.

TV-kok werkt zelfstandig

TV-kok werkt zelfstandig

TV-kok werkt met script. Betekent dat een gezagsverhouding?

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?

Als u zich inzet voor een goed doel, is afzien van de afgesproken vergoeding niet altijd aftrekbaar als gift.

Doorwerken van AOW- tot pensioenleeftijd

Doorwerken van AOW- tot pensioenleeftijd

Werkgever verzet zich tegen een verzoek om na de AOW-leeftijd door te mogen werken tot pensioendatum.

Aftrek schenken aan goede doelen beperkt

Aftrek schenken aan goede doelen beperkt

De huidige giftenaftrek is omslachtig, foutgevoelig en lastig te controleren door de Belastingdienst. Er komen beperkende maatregelen.

Transitievergoeding, ondanks te laat verzoek

Transitievergoeding, ondanks te laat verzoek

Een verzoek om toekenning van een transitievergoeding moet tijdig worden ingediend. Te laat is echter niet altijd te laat.

Heffing over werkelijke rendement vermogen uitgesteld

Heffing over werkelijke rendement vermogen uitgesteld

De in het regeerakkoord beloofde heffing op basis van werkelijk rendement vergt wederom nader onderzoek.

Meer rechten flexwerkers: Europese richtlijn

Meer rechten flexwerkers: Europese richtlijn

Een nieuwe Europese richtlijn biedt flexwerkers op termijn meer rechten.

Aanmelden nieuwe kleine ondernemersregeling btw

Aanmelden nieuwe kleine ondernemersregeling btw

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe.

Opdrachtgever zzp: hulp gevraagd

Opdrachtgever zzp: hulp gevraagd

Het kabinet opdrachtgevers om hulp bij het uitwerken van de webmodule die onderdeel is van de nieuwe zzp-maatregelen.

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energie te besparen. In 2019 geldt ook een informatieplicht.

Stoppen met slapend dienstverband: transitievergoeding betalen

Stoppen met slapend dienstverband: transitievergoeding betalen

Rechter verplicht werkgever tot einde slapend dienstverband en voorfinancieren transitievergoeding.

Alcohol- of drugstest voor werknemers

Alcohol- of drugstest voor werknemers

Werknemers hoeven niet aan een alcohol-, drugs- of geneesmiddelentest mee te werken. Er zijn enkele uitzonderingen.

Management- of arbeidsovereenkomst?

Management- of arbeidsovereenkomst?

Een managementovereenkomst vraagt deskundige begeleiding.

Regelhulp financieel CV

Regelhulp financieel CV

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft de overheid het financieel CV ontwikkeld.

BTW woning deels aftrekbaar door zonnepanelen

BTW woning deels aftrekbaar door zonnepanelen

Zonnepanelen kunen de bouwkosten van uw woning verlagen.

Passende arbeid of nieuwe functie?

Passende arbeid of nieuwe functie?

Arbeidsongeschikte werknemer doet passend werk en wordt weer ziek. Nieuwe loondoorbetalingstermijn van twee jaar?

Bovenmatig lenen aan eigen BV: uitspraak

Bovenmatig lenen aan eigen BV: uitspraak

Lening aan eigen BV wordt waardeloos. Verlies niet aftrekbaar.

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

Meerderheid opdrachtgevers past regels werken met zzp-ers niet juist toe.

Bovenmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel

Bovenmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel

Het wetsvoorstel tegen excessief lenen van de eigen BV is in internetconsultatie.

Werknemer neemt ontslag op staande voet

Werknemer neemt ontslag op staande voet

Wat als een werknemer ontslag op staande voet neemt?

Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?

Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?

Mag de Belastingdienst uw arts vragen stellen over uw behandeling?

Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet

Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet

Niet alle medewerkers die ziek thuis zitten, werken vlot mee aan hun terugkeer. Hoe pakt dat uit? Een voorbeeld uit de rechtspraak.

Vier jaar zzp-er bij Rabobank: ondernemer?

Vier jaar zzp-er bij Rabobank: ondernemer?

Is fiscaal ondernemerschap mogelijk bij het verrichten van langdurige opdrachten via een zelfde tussenpersoon?

Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

Te veel geld opnemen in rekening courant komt een chirurg duur te staan.

Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

Een zwangere vrouw wordt afgewezen bij een sollicitatie. Ze claimt een forse schadevergoeding.

Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

De Belastingdienst vindt iemand van 92 jaar te oud om een maatschap aan te gaan.

Verruiming werkkostenregeling voor MKB

Verruiming werkkostenregeling voor MKB

In 2020 wordt de werkkostenregeling voor het MKB verruimd.

Aftrek BTW woon-werkpand

Aftrek BTW woon-werkpand

Huwelijkse voorwaarden kunnen de aftrek van BTW op de bouwkosten beperken.

Op staande voet ontslagen in proeftijd?

Op staande voet ontslagen in proeftijd?

Is het ontslag op staande voet in de proeftijd rechtsgeldig?

Woonsituatie rond echtscheiding

Woonsituatie rond echtscheiding

Let op de feitelijke en juridische woonsituatie rond echtscheiding. Het gaat om duizenden euro's.

Bezorgers Deliveroo niet zelfstandig

Bezorgers Deliveroo niet zelfstandig

Zijn maaltijdbezorgers van Deliveroo nu toch in loondienst?

Zakelijke kilometers onzakelijk

Zakelijke kilometers onzakelijk

Woon-werkverkeer is niet altijd zakelijk als u over twee auto's van de zaak beschikt.

Transitievergoeding kleine werkgevers gewijzigd

Transitievergoeding kleine werkgevers gewijzigd

Voor kleine werkgevers geldt soms een lagere transitievergoeding als ze financiële problemen hebben.

Ten onrechte geen VAR: schadevergoeding

Ten onrechte geen VAR: schadevergoeding

Is uw Verkaring Arbeidsrelatie ten onrechte afgewezen, dan kunt u wellicht een schadevergoeding claimen.

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

In deze werkwijzer vindt u informatie over begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Dronken magazijnmedewerker mag blijven

Dronken magazijnmedewerker mag blijven

Herhaaldelijk dronken medewerker wordt op staande voet ontslagen. Toch mag hij weer aan de slag.

Eenmalige verhoogde vrijstellingen schenkbelasting

Eenmalige verhoogde vrijstellingen schenkbelasting

De eenmalige verhoogde vrijstellingen van schenkbelasting kunnen ruimer worden toegepast.

Hoge billijke vergoeding bij ontslag

Hoge billijke vergoeding bij ontslag

Rechter kent zeer hoge billijke vergoeding toe aan werknemer die ineens op zijspoor wordt gezet.

Oplossing BTW-nummer zzp-ers

Oplossing BTW-nummer zzp-ers

Wat is de oplossing voor het BTW-nummer van 1,3 miljoen zzp-ers en eenmanszaken?

Lager nettoloon buitenlandse werknemers

Lager nettoloon buitenlandse werknemers

Voor werknemers die in het buitenland wonen, daalt het nettoloon in 2019.

Voordelig elektrisch rijden: fiscale truc

Voordelig elektrisch rijden: fiscale truc

Elektrisch rijden is voordeliger met een fiscale bruto-nettomethode.

Ziekmelding in 2019 en UWV

Ziekmelding in 2019 en UWV

Het UWV gaat in 2019 na de ziekmelding niet meer bellen, maar een digitale vragenlijst toesturen.

Wijzigingen belastingen 2019

Wijzigingen belastingen 2019

De Eerste Kamer heeft gestemd. Wat zijn de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019?

Arts ondernemer naast dienstverband?

Arts ondernemer naast dienstverband?

Kan een arts in loondienst die tevens als zelfstandige werkt, maar zonder zelfstandig declaratierecht, fiscaal ondernemer zijn?

Arbeidscontract: 0 of 36 uren?

Arbeidscontract: 0 of 36 uren?

Had de zieke werkneemster een nulurencontract of een contract voor 36 uur per week?

Verhuur 1.100 garageboxen geen onderneming

Verhuur 1.100 garageboxen geen onderneming

Vastgoedportefeuille met 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten is geen fiscale onderneming. Hoezo?

Zelfstandig of loondienst: voortgang wet DBA

Zelfstandig of loondienst: voortgang wet DBA

Hoe staat het met de wetgeving voor zelfstandigen? Gaat er per 1 januari 2019 al iets veranderen?

Loon onderdeel van winst uit onderneming?

Loon onderdeel van winst uit onderneming?

Als een ondernemer ook in loondienst werkt, is het loon soms onderdeel van de winst uit onderneming.

Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019

Overwerk tijd-voor-tijd compenseren in 2019

Mag u als werkgever op en boven minimumloonniveau overwerk tijd-voor-tijd compenseren?

Familielening eigen woning: rente 9%

Familielening eigen woning: rente 9%

Voor aankoop van een huis leent zoon geld van zijn ouders. De rente is 9%. Dat vindt de fiscus te hoog.

Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV

Lees onze selectie van eindejaarstips voor ondernemers.

Eindejaarstips voor ondernemers met BV

Eindejaarstips voor ondernemers met BV

Lees onze selectie van eindejaarstips voor de ondernemer met BV (de DGA).

Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

Eindejaarstips voor particulieren en ondernemers

Lees onze selectie van eindejaarstips voor ondernemers en particulieren

Eindejaarstips voor werkgevers

Eindejaarstips voor werkgevers

Lees onze selectie van eindejaarstips voor werkgevers.

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier

Dient u als werkgever op verzoek van de werknemer diens gehele personeelsdossier beschikbaar te stellen?

Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

Aanzeggen einde contract, dan nieuw aanbod?

Einde tijdelijk contract is aangezegd. Werkgever biedt werkneemster alsnog nieuwe functies aan. Toch vertrekt ze. Transitievergoeding?

Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

Doorschuiven inkomsten naar BV kinderen

Inkomen doorschuiven naar de kinderen zoals het niet moet.

Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers

Handhaving van de dividendbelasting levert voordeel op voor werkgevers.

Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

Dividendbelasting blijft: kabinet komt ondernemers met een BV tegemoet.

Bovenwoning dansschool van de balans?

Bovenwoning dansschool van de balans?

Uw woning van uw ondernemingsbalans halen is geen sinecure. Vaak wel fiscaal voordelig, als het lukt.

Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

Een volledig arbeidsongeschikte werknemer blijkt hetzelfde werk te doen in een eigen bedrijf. Reden voor ontslag?

Sparen in eigen onderneming

Sparen in eigen onderneming

Mag u van de Belastingdienst fiscaal gunstig sparen op de bankrekening van uw onderneming?

Transitievergoeding bij minder werken?

Transitievergoeding bij minder werken?

Een werknemer moet wegens ziekte minder gaan werken. Betaalt de werkgever dan ook een transitievergoeding?

BTW-ondernemers

BTW-ondernemers

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor BTW-ondernemers?

Werkgevers: bedrijfsfiets en 30%-regeling

Werkgevers: bedrijfsfiets en 30%-regeling

Wat zijn de belangrijkste voorstellen voor werkgevers?

Ondernemers met een BV

Ondernemers met een BV

Wat zijn de belangrijkste voorstellen voor ondernemers met een BV (DGA's) ?

Fiscale voorstellen Prinsjesdag

Fiscale voorstellen Prinsjesdag

Wat zijn de belangrijkste voorstellen voor particulieren en ondernemers?

Met bestelauto naar rechter: privégebruik?

Met bestelauto naar rechter: privégebruik?

Is een rit naar de rechtbank met de bestelbus van de baas, in een zaak over privégebruik van die bus, een zakelijke rit?

CV-fraude ontdekt: salaris terugbetalen?

CV-fraude ontdekt: salaris terugbetalen?

Een sollicitant krijgt een baan op basis van een vals CV. Kan de werkgever het salaris terugvorderen?

Fiscus vraagt bewijsstukken na zes jaar

Fiscus vraagt bewijsstukken na zes jaar

Zes jaar na uw hypotheekverhoging krijgt u een vragenbrief van de Belastingdienst: of u de bewijsstukken kunt opsturen. Wat nu?

Reiskostenvergoeding doorbetalen bij ziekte

Reiskostenvergoeding doorbetalen bij ziekte

Soms omvat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte ook onkostenvergoedingen. Wanneer is dat het geval?

BTW bewust niet aangegeven en voldaan

BTW bewust niet aangegeven en voldaan

U riskeert flinke boetes als u de aan u betaalde BTW bewust te lang op uw bankrekening laat staan.

Kandidaat zegt op voor eerste werkdag: schadevergoeding?

Kandidaat zegt op voor eerste werkdag: schadevergoeding?

Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op voor zijn eerste werkdag. Is hij tot schadevergoeding verplicht?

Eetcafé lukt niet: fiscale navordering

Eetcafé lukt niet: fiscale navordering

Door tegenslagen komt het bedrijf niet van de grond. Dan komt ook de fiscus nog met aanslagen.

Vaststellingovereenkomst geheim?

Vaststellingovereenkomst geheim?

Hoe geheim is de inhoud van een vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband?

Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?

Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?

Een rittenadministratie is de beste methode om bijtelling wegens privégebruik te voorkomen.

Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet

Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet

In hoeverre heeft de werkgever invloed op het LinkedInprofiel van de werknemer?

Giftenaftrek: controle bij ontvanger

Giftenaftrek: controle bij ontvanger

Wat als uw gift niet in de administratie van de ontvanger wordt verwekt? Krijgt u dan toch giftenaftrek?

Discrimineert uw vacaturetekst?

Discrimineert uw vacaturetekst?

Uw vacaturetekst mag niet discrimineren. Wat kan wel en wat niet?

Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht

Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht

Een rommelige administratie waardoor mogelijk te weinig belasting wordt betaald, kan tot strafvervolging leiden.

Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie

Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie

Langdurig zieke werknemer maakt afspraak over start bij andere werkgever in kader van re-integratie. Toch gaat hij op vakantie.

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

Het BSN-nummer moet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens uit uw BTW-nummer. Maar wanneer is het zover?

Maaltijdbezorger wordt zelfstandig

Maaltijdbezorger wordt zelfstandig

Maaltijdbezorger in loondienst krijgt zzp-contract. is dit feitelijk een voortzetting van het dienstverband?

Jacquet predikant toch werkkleding

Jacquet predikant toch werkkleding

Een jacquet is aanleiding tot een juridische strijd over de betekenis van fiscaal aftrekbare werkkleding.

Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt

Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt

Met terugwerkende kracht wordt het behalen van voordelen door een gunstige sectorindeling lastiger gemaakt.

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

Massaal bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing in uw aanslag inkomstenbelasting 2017? Wat moet u doen?

Ontslag na ziekte minder kostbaar

Ontslag na ziekte minder kostbaar

Een nieuwe wet schaaft voor werkgevers wat harde randjes van de transitievergoeding. U moet wel nog even geduld hebben.

Aftrek S&O: detail op urenstaat

Aftrek S&O: detail op urenstaat

Gelden er nadere eisen voor uw urenregistratie als u aftrek speur- en ontwikkelingswerk claimt?

ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA

ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA

Hoe staat het met de nieuwe regelgeving voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers?

Betalingstermijn grote opdrachtgevers

Betalingstermijn grote opdrachtgevers

Kleine bedrijven die aan grote ondernemingen factureren zijn per 1 juli definitief verlost van betalingstermijnen langer dan 60 dagen.

ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018

ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 is het toezicht door de Belastingdienst op arbeidsrelaties gewijzigd.

Bestelauto’s op de foto

Bestelauto’s op de foto

Als u de regels rond ter beschikking gestelde auto's niet naleeft, kan het flink misgaan.

Mag servicemonteur naar concurrent?

Mag servicemonteur naar concurrent?

U kunt een werknemer niet altijd aan een rechtsgeldig concurrentiebeding houden.

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Werkt de energie-investeringsaftrek en wordt deze daarom na 2018 voortgezet?

Geboorteverlof partner flink uitgebreid

Geboorteverlof partner flink uitgebreid

Hoe staat het met verlof voor de partner bij de geboorte van een kind?

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Als u in uw bedrijf leerlingen of studenten begeleidt, vraag dan tijdig de subsidie praktijkleren aan.

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

Massaal bezwaar tegen inkomstenbelasting 2017? Ook dan moet u zelf individueel bezwaar maken.

Arbowet per 1 juli 2018

Arbowet per 1 juli 2018

Voldoet u per 1 juli 2018 aan de nieuwe Arbowet?

Belastingdienst niet AVG-proof

Belastingdienst niet AVG-proof

Wilt u weten hoe de Belastingdienst met uw persoonsgegevens omgaat?

Werkgever haalt auto op bij ziekte

Werkgever haalt auto op bij ziekte

Mag de werkgever bij ziekte van een werknemer de ter beschikking gestelde auto binnen 14 dagen ophalen?

Heeft vader een auto cadeau gekregen?

Heeft vader een auto cadeau gekregen?

De Belastingdienst constateert een belaste schenking. Maar waar is het bewijs?

Werknemer steelt en legt terug: ontslag?

Werknemer steelt en legt terug: ontslag?

Maakt het verschil of de inkeer uit eigen beweging plaatsvindt?

Managementvergoeding loon of winst?

Managementvergoeding loon of winst?

Management-BV gaat niet door. Is de manager in dienstbetrekking?

Parttime loungerestaurant onderneming?

Parttime loungerestaurant onderneming?

Verlies uit een onderneming is niet altijd fiscaal aftrekbaar. Het moet gaan om een fiscale onderneming.

Doorbetaling loon en bonus bij ziekte

Doorbetaling loon en bonus bij ziekte

Moet de werkgever bij ziekte het volledige loon doorbetalen, inclusief de bonus?

Woning tandarts op de zaak

Woning tandarts op de zaak

Mag een tandarts zijn zeer dure woning op de zaak zetten als hij deze ook zakelijk gebruikt?

Vakantiegeld uitbetalen

Vakantiegeld uitbetalen

Binnenkort betaalt u weer vakantiegeld uit. De regels zijn in 2018 anders.

Is uw huis een energiecentrale?

Is uw huis een energiecentrale?

Is een nieuw huis met zonnepanelen voor de aftrek van btw een energiecentrale?

Maandsalaris boete bij einde tijdelijk contract?

Maandsalaris boete bij einde tijdelijk contract?

Doet u de schriftelijke aanzegging bij einde van een tijdelijk contract niet of onjuist, dan riskeert u een boete van een bruto maandsalaris. Maar het kan meevallen.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-BV

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-BV

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit biedt een forse besparing van schenk- en erfbelasting. Wanneer geldt deze voor een vastgoed-bv?

Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil de balans tussen flex en vast herstellen. Het conceptwetsvoorstel is beschikbaar.

Trouwen is soms schenken

Trouwen is soms schenken

Staatssecretaris Snel geeft duidelijkheid over veel voorkomende situaties.

Aannemer of hovenier?

Aannemer of hovenier?

Een bedrijf heeft werkzaamheden in twee sectoren. Hoe zit het met de sectorindeling en dus de premieheffing?

Vervanging kleine ondernemersregeling BTW

Vervanging kleine ondernemersregeling BTW

De kleine ondernemersregeling in de BTW gaat op de schop. Het kan veel eenvoudiger.

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Betaalt u uw ex-werknemer na ontslag op staande voet toch verplicht een transitievergoeding?

Verbod privégebruik DGA

Verbod privégebruik DGA

Een DGA controleert naleving van het verbod op privégebruik van de auto van de BV bij zichzelf. Voorkomt dat bijtelling?

Fiets van de zaak eenvoudiger

Fiets van de zaak eenvoudiger

De fiscale regels rond het verstrekken van een fiets van de zaak worden eenvoudiger. Niet nu, maar pas in 2020.

Zakelijkheid lening van uw BV

Zakelijkheid lening van uw BV

Lenen van uw BV, fiscaal zit het vol voetangels en klemmen. Hoe kijkt de Belastingdienst er tegenaan?

Werkkostenregeling werkt

Werkkostenregeling werkt

De werkkostenregeling werkt prima, zo vindt het kabinet. Kleine verbeteringen zijn mogelijk. Welke?

Aangifte door adviseur met slechte reputatie

Aangifte door adviseur met slechte reputatie

Belastingdienst corrigeert massaal aangiften verzorgd door dezelfde belastingconsulent. Particulier voelt zich slachtoffer.

Secretaresse onderneemster?

Secretaresse onderneemster?

Een secretaresse staat als onderneemster ingeschreven bij de KvK. Is ze ook fiscaal onderneemster?

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen klaar

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen klaar

De compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 5 mei 2005 en 4 juni 2008 is gereed.

Verplichtingen werkgevers strijdig met AVG?

Verplichtingen werkgevers strijdig met AVG?

Werkgevers krijgen te maken met tegenstrijdige regelgeving rond hun verantwoordelijkheid voor zieke werknemers.

Opbrengsten distributeur parfums onbelast?

Opbrengsten distributeur parfums onbelast?

Ondernemen geeft ondernemers voldoening. Ze zijn er vaak zo druk mee, dat voor hobby’s geen ruimte is. Soms is ondernemen fiscaal gezien een hobby, maar niet altijd.

Factuur advocaat naar BV, BTW niet aftrekbaar

Factuur advocaat naar BV, BTW niet aftrekbaar

Een factuur voor een persoonlijke kwestie naar uw BV laten sturen, leidt niet zomaar tot BTW-aftrek.

Krantenbezorger niet in loondienst

Krantenbezorger niet in loondienst

Een krantenbezorger bepleit dat hij in dienstbetrekking is. Waarop gaat dat mis?

Aanzegvergoeding ook bij nieuwe baan?

Aanzegvergoeding ook bij nieuwe baan?

Werknemer met tijdelijk contract krijgt geen schriftelijke aanzegging over al dan niet opzegging. Altijd recht op vergoeding?

Hoge aanslag schenkbelasting, wat nu?

Hoge aanslag schenkbelasting, wat nu?

Wat kunt u doen als u een onverwacht hoge aanslag schenkbelasting ontvangt?

Leidster kinderdagverblijf vergeet baby bij afsluiten: ontslag?

Leidster kinderdagverblijf vergeet baby bij afsluiten: ontslag?

Een leidster sluit het kinderdagverblijf af en gaat naar huis. Een moeder die haar baby komt halen, staat voor een gesloten deur. Ontslag op staande voet?

Tijdpad nieuwe zzp-regels

Tijdpad nieuwe zzp-regels

Wat verandert er per 1 juli in de toepassing van de fiscale regels voor zzp-ers?

Vergeet uw verplichte opgave betalingen aan derden niet

Vergeet uw verplichte opgave betalingen aan derden niet

Uw verplichte opgave uitbetaalde bedragen aan derden moet u op een andere manier aanleveren. Daarom krijgt u uitstel tot 1 maart 2018.

Ontslag wegens restje asbest

Ontslag wegens restje asbest

Kan een slordige eindcontrole leiden tot ontslag op staande voet?

Bitcoins in uw aangifte

Bitcoins in uw aangifte

Hebt u bitcoins? Hoe verwerkt u ze in uw aangifte inkomstenbelasting?

Uw zonnepanelen en BTW

Uw zonnepanelen en BTW

Wilt u meer weten over de BTW-aspecten van zonnepanelen op uw huis?

Gebruikelijk loon medisch specialisten

Gebruikelijk loon medisch specialisten

Wat is het gebruikelijk loon voor medisch specialisten in 2018? En hoe is het bepaald?

Vormt belasting een aftrekbare gift?

Vormt belasting een aftrekbare gift?

De Staat is een algemeen nut beogende instelling. Is betaalde belasting daarom een aftrekbare gift?

Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Kan een likje Nivea uit een weggeefverpakking leiden tot ontslag op staande voet?

Vervallen BTW-schuld is fiscale winst

Vervallen BTW-schuld is fiscale winst

Kan de Belastingdienst na tien jaar inkomstenbelasting navorderen over een vrijgevallen BTW-schuld uit 2005?

Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureau

Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureau

Mag een uitzendbureau nu wel of niet direct een kopie maken van het identiteitsbewijs van een kandidaat?

Ziekmelding of opzegging?

Ziekmelding of opzegging?

Zegt de werknemer telefonisch zijn contract op, of meldt hij zich ziek? De rechter lost het op.

Aftrek hypotheekrente recreatiewoning

Aftrek hypotheekrente recreatiewoning

Aftrek hypotheekrente recreatiewoning als eigenwoningrente?

Loonstrookjes en koopkracht 2018

Loonstrookjes en koopkracht 2018

Wat zijn de netto-effecten van het nieuwe loonstrookje? En hoe zit het met de koopkracht?

Belangrijkste fiscale wijzigingen 2018

Belangrijkste fiscale wijzigingen 2018

Overzicht van de fiscale wijzigingen per 1 januari 2018

Zonnepanelen en BTW-correctie

Zonnepanelen en BTW-correctie

Aanbrengen van zonnepanelen op een ondernemerswoning wijzigt de BTW-positie.

Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?

Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?

Wie heeft de bewijslast bij een dispuut over resterende verlofuren, de werkgever of de werknemer?

Milieu-investering te laat aangemeld

Milieu-investering te laat aangemeld

Vervallen de milieu-investeringsaftrek en vervroegde afschrijving als u uw investering te laat meldt?

Update kabinetsplannen zzp-ers

Update kabinetsplannen zzp-ers

Minister Koolmees geeft in een kamerbrief meer duidelijkheid over invoering plannen zzp-ers.

Zakelijke catamaran voor Holding-BV

Zakelijke catamaran voor Holding-BV

Als uw BV een catamaran aanschaft, is de BTW dan aftrekbaar?

Papieren schenking luistert nauw

Papieren schenking luistert nauw

Belastingbesparing door een papieren schenking kan bij overlijden van de schenker toch nog misgaan.

Jacquet werkkleding?

Jacquet werkkleding?

Wanneer kan een jacquet werkkleding zijn?

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Nieuw risico van werken met schijnzelfstandigen: nabetaling vakantiegeld over vele jaren.

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Kandidaten voor een functie of stage zien ten onrechte op tegen de aanvraag van een VOG.

Oudere auto van de zaak voordelig

Oudere auto van de zaak voordelig

De bijtelling van een zogenaamde youngtimer van de zaak pakt vaak gunstig uit.

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Als u in 2018 belasting over uw vermogen wilt besparen, moet u snel zijn.

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

Door nog in 2017 te investeren kunt u met investeringsaftrek uw winstbelasting verlagen.

Boetiek blijft dicht, aftrek opstartkosten?

Boetiek blijft dicht, aftrek opstartkosten?

Zijn de opstartkosten van een winkel aftrekbaar als deze door omstandigheden niet opengaat?

Kosten total body scan aftrekbaar?

Kosten total body scan aftrekbaar?

Zijn de kosten van een preventieve total body scan aftrekbaar?

Koeriersfirma, geen loondienst

Koeriersfirma, geen loondienst

Een koeriersbedrijf-VOF met zestig chauffeurs: loondienst of VOF?

Hoge of lage sectorpremie WW?

Hoge of lage sectorpremie WW?

Sommige werkgevers betalen een lage en een hoge WW-premie. Mogelijk wordt dat systeem uitgebreid.

Bereken uw AOW-leeftijd

Bereken uw AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat omhoog. Bereken snel uw verwachte AOW-leeftijd.

Woning onjuist op de balans

Woning onjuist op de balans

Een woning op de bedrijfsbalans zetten kan voordelig zijn. Maar doe het dan wel correct.

Transitievergoeding in 2018 hoger

Transitievergoeding in 2018 hoger

De transitievergoeding gaat per 2018 omhoog.

Wat betekent het regeerakkoord 2017 voor u?

Wat betekent het regeerakkoord 2017 voor u?

Wilt u de gevolgen van het regeerakkoord weten voor u persoonlijk?

Regeerakkoord: Ontslag, flex, vast en ziekte

Regeerakkoord: Ontslag, flex, vast en ziekte

In het regeerakkoord staan maatregelen om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Regeerakkoord: ZZP-ers

Regeerakkoord: ZZP-ers

Het regeerakkoord bevat hoofdlijnen van een nieuwe regeling voor zzp-ers.

Regeerakkoord: belasting op vermogen

Regeerakkoord: belasting op vermogen

De belasting op vermogen gaat omlaag.

Regeerakkoord: fiscale lastenverlaging

Regeerakkoord: fiscale lastenverlaging

Het regeerakkoord belooft fiscale lastenverlaging.

Fiscaal huwelijk aangepakt

Fiscaal huwelijk aangepakt

Puur fiscale huwelijken om schenkbelasting te besparen worden aangepakt. Maar er is wellicht overkill.

Compensatieregeling transitievergoeding uitgesteld

Compensatieregeling transitievergoeding uitgesteld

Voorlopig blijft de transitievergoeding ook gelden voor langdurig arbeidsongeschikten die na loondoorbetaling uit dienst gaan.

Inkeerregeling vervalt

Inkeerregeling vervalt

Bewust verzwegen inkomen of vermogen vrijwillig aangeven kan na 1 januari 2018 niet meer zonder boete.

Bijtelling voor auto uit 2016 ook 22 procent?

Bijtelling voor auto uit 2016 ook 22 procent?

Gaat voor auto's van voor 2017 de bijtelling van 25% naar 22%?

Ook bij stukloon in 2018 minimumloon

Ook bij stukloon in 2018 minimumloon

In 2018 geldt het minimumloon ook bij stukloon. Pas uw administratie tijdig aan.

Minimumloon voor opdrachtnemers

Minimumloon voor opdrachtnemers

In 2018 ook minimumloon bij onder meer overeenkomsten van opdracht.

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Bestuurder zijn van een rechtspersoon schept verantwoordelijkheden en risico's. U kunt aansprakelijk worden gesteld.

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

U kunt belasting besparen door met terugwerkende kracht de rechtsvorm te wijzigen. Deadline is 1 oktober 2017.

Hoezo goodwill?

Hoezo goodwill?

Kunt u een koopsom zomaar splitsen in een deel voor zaken en een deel voor goodwill?

Ook u verwerkt persoonsgegevens

Ook u verwerkt persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 moet u klaar zijn voor de strengere wetgeving rond persoonsgegevens. Bekijk het stappenplan.

Parttimer rouleert mee

Parttimer rouleert mee

U houdt rekening met voorkeuren van medewerkers als u roosters maakt. Geldt dat ook voor parttimers?

Gratis inzage met KvK-App

Gratis inzage met KvK-App

U wilt gratis inzage in het handelsregister? Dat kan met de KvK-App.

Voordeel bij aannemen oudere werknemer

Voordeel bij aannemen oudere werknemer

Voordeel voor werkgevers die een oudere werknemer aannemen uit een uitkeringssituatie.

Aftrekbaar verlies op eigen woning

Aftrekbaar verlies op eigen woning

Als ondernemer kunt u soms fiscaal verlies op uw woning forceren.

Ontslag op staande voet, wanneer?

Ontslag op staande voet, wanneer?

Wat is de Top 10 van redenen voor ontslag op staande voet?

Opstopping aanvragen fonds voor gemene rekening

Opstopping aanvragen fonds voor gemene rekening

Houdt de Belastingdienst het fonds voor gemene rekening als escape voor Box 3 tegen?

Geen openbaar vervoer, geen reisaftrek

Geen openbaar vervoer, geen reisaftrek

U moet naar uw werk als het openbaar vervoer nog slaapt. Hebt u toch recht op reisaftrek?

Verlies op lening aan werkgever negatief loon?

Verlies op lening aan werkgever negatief loon?

Werknemer gaat akkoord met uitstel loonbetaling. Betaling vindt wegens faillissement niet meer plaats. Leidt dit tot een aftrekpost?

Bevallingsuitkering onderneemsters

Bevallingsuitkering onderneemsters

Toch nog uitkering voor onderneemsters die zijn bevallen tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008.

Huis onder water: restschuldregeling vervalt

Huis onder water: restschuldregeling vervalt

Als uw huis onder water staat en u wilt verhuizen , kunt u dat beter dit jaar nog doen.

Elektrische fiets voor COPD-patiënt

Elektrische fiets voor COPD-patiënt

Is een elektrische fiets voor bepaalde patiënten een fiscaal aftrekbaar hulpmiddel?

Privacy van werknemers

Privacy van werknemers

Werkgevers kunnen steeds meer en makkelijker privégegevens van werknemers nagaan en opslaan. Waar ligt de grens?

Einde inkeerregeling zwartspaarders

Einde inkeerregeling zwartspaarders

Zwartspaarders kunnen soms zonder boete inkeren. Dat gaat veranderen.

Specialistisch uitzendbureau duurder?

Specialistisch uitzendbureau duurder?

Sommige specialistische uitzendbureaus mogen nog even goedkoper werken dan andere.

Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor ondernemer

Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor ondernemer

Belastingdienst schrapt verhuiskostenaftrek ondernemer ten onrechte.

Ritten naar voetbalstadion zakelijk

Ritten naar voetbalstadion zakelijk

Belastingdienst overdrijft bewijslast van zakelijkheid bij ritten met auto van de zaak.

Fiscale aftrek scholingsuitgaven pas afgeschaft per 2019

Fiscale aftrek scholingsuitgaven pas afgeschaft per 2019

Aftrek van scholingskosten blijft in beweging. Afschaffing is nu uitgesteld tot 2019.

Vergoeding bij onterecht ontslag fors omhoog

Vergoeding bij onterecht ontslag fors omhoog

Door een uitsprak van de hoogste rechter gaan advocaten bij onterecht ontslag fors hogere vergoedingen eisen.

Beleggen of ondernemen?

Beleggen of ondernemen?

Exploiteren van meerdere panden kan leiden tot fiscaal ondernemerschap en dus belasting over verkoopwinsten.

Rijlessen aftrekbaar als scholingsuitgaven?

Rijlessen aftrekbaar als scholingsuitgaven?

Rijles volgen om uw baan te behouden: zijn de kosten aftrekbaar als scholingsuitgaven?

Concurrentiebeding te ruim?

Concurrentiebeding te ruim?

De rechter kan een te ruim concurrentiebeding buiten werking stellen. Dan hebt u er als werkgever niets aan.

Gewijzigde Arbowet op 1 juli in werking

Gewijzigde Arbowet op 1 juli in werking

De Arbowet wijzigt per 1 juli 2017: wat betekent dit voor u als werkgever?

Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie

Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie is niet toegestaan. Vrouwen kunnen terecht bij een meldpunt.

Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers kunnen subsidie krijgen als ze leerplaatsen voor sommige studenten aanbieden.

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

ZZP-ers en hun opdrachtgevers krijgen nog een half jaar extra uitstel van de Wet DBA.

BTW-correctie privégebruik auto

BTW-correctie privégebruik auto

Hebt u pro forma bezwaar gemaakt tegen de BTW-correctie privégebruik auto? Dan moet u nu aan de slag met uw bewijs.

Zakelijk zwembad aan huis

Zakelijk zwembad aan huis

Binnenzwembad in de woning van een ondernemer: BTW aftrekbaar?

Werknemer met schulden duurder

Werknemer met schulden duurder

Hoe gaat u om met werknemers die financiële problemen hebben?

Bereken zelf uw premiekorting

Bereken zelf uw premiekorting

Werkgevers kunnen nu met een digitale calculator hun premiekortingen berekenen.

Coulancetermijn pensioen in eigen beheer verlengd?

Coulancetermijn pensioen in eigen beheer verlengd?

Op 1 juli 2017 lopen termijnen af voor ondernemers met pensioen in de eigen BV. Wordt deze termijn verlengd?

Ondernemerschap IT-consultant

Ondernemerschap IT-consultant

Is een ICT-consultant die vijf jaar bij zelfde opdrachtgever werkt fiscaal ondernemer?

Medewerker ziek: wat mag u registreren?

Medewerker ziek: wat mag u registreren?

Te veel vastleggen over een zieke werknemer kan u een dwangsom kosten.

Scholingsvouchers UWV op?

Scholingsvouchers UWV op?

Kunt u nog in aanmerking komen voor scholingsvouchers?

Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd

Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd

Het wetsvoorstel over duur en omvang van partneralimentatie is gewijzigd.

Belast deel kilometervergoeding aftrekken?

Belast deel kilometervergoeding aftrekken?

Is een aftrekpost correct als de Belastingdienst deze niet corrigeert?

BTW-nummer op uw website

BTW-nummer op uw website

BTW-nummer op uw website, verplicht maar risicovol.

ZZP-ers: voortgang nieuwe regels

ZZP-ers: voortgang nieuwe regels

Wat is de tussenstand in het zzp-dossier?

Belasting op vermogen 2018 en 2019

Belasting op vermogen 2018 en 2019

Wat wordt het belastingtarief over uw vermogen in 2018 en 2019?

Hoezo relatiebeding?

Hoezo relatiebeding?

Werknemer heeft en kent relatiebeding. Toch geldt het niet.

Diners in restaurant van klant aftrekbaar?

Diners in restaurant van klant aftrekbaar?

U gaat regelmatig in het restaurant van uw klant eten. Is dat automatisch zakelijk?

Ondernemerswoning op de balans?

Ondernemerswoning op de balans?

Ondernemerswoning op balans: kan Belastingdienst weigeren?

Proeftijd of twee jaar doorbetalen

Proeftijd of twee jaar doorbetalen

Twee jaar loondoorbetaling terwijl de werknemer geen dag voor u heeft gewerkt?

Vertrouwen op de Belastingtelefoon?

Vertrouwen op de Belastingtelefoon?

Kunt u zomaar vertrouwen op antwoorden van de Belastingtelefoon?

Hobby-uitvinder start bedrijf

Hobby-uitvinder start bedrijf

Uitvinder start bedrijf. Mag de waarde van de uitvinding op de openingsbalans?

Thuis blijven en toch salaris eisen?

Thuis blijven en toch salaris eisen?

Heeft situationeel zieke werkneemster recht op doorbetaling salaris?

Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie

Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie

Zijn kledingvoorschriften werkgever discriminerend?

Tijdelijk andere leaseauto: dubbele bijtelling?

Tijdelijk andere leaseauto: dubbele bijtelling?

Krijgt u dubbele bijtelling als u tijdelijk een andere lease-auto mag gebruiken?

Ontslag na doorsturen klantgegevens

Ontslag na doorsturen klantgegevens

Is doorsturen klantgegevens naar eigen mailadres een reden voor ontslag op staande voet?

Te lage WOZ-waarde, wat nu?

Te lage WOZ-waarde, wat nu?

Kunt u bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde? Wat zijn de gevolgen?

Definitief einde pensioenopbouw eigen BV

Definitief einde pensioenopbouw eigen BV

Per 1 april valt het doek voor pensioenopbouw in de eigen BV. Wat nu?

Overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

Overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

Bij een woning is de overdrachtsbelasting 2% in plaats van 6%. Maar wat is een woning?

Eigen bijdrage auto aftrekbaar als negatief loon?

Eigen bijdrage auto aftrekbaar als negatief loon?

Is een bijdrage aan de werkgever vanwege een duurdere auto van de zaak aftrekbaar als negatief loon?.

Hoezo meer opdrachtgevers?

Hoezo meer opdrachtgevers?

Heeft een zzp-er altijd meer opdrachtgevers nodig voor fiscaal ondernemerschap?

Snelwegcamera’s en bijtelling

Snelwegcamera’s en bijtelling

Mag de Belastingdienst foto's van verkeerscamera's gebruiken voor controle van uw rittenadministratie?

Gezagvoerder in gezagsverhouding

Gezagvoerder in gezagsverhouding

Werkt een gezagvoerder met een contract via een tussenpersoon toch in een gezagsverhouding?

Eerste hulp bij een verlofaanvraag

Eerste hulp bij een verlofaanvraag

Hoe zijn de regels rond bijzonder verlofvormen als onder meer zwangerschaps-, calamiteiten- en zorgverlof?

Verhuur garageboxen en BTW

Verhuur garageboxen en BTW

Is de verhuur van garageboxen nu met of zonder BTW?

Rapport KvK: zzp-ers en hun opdrachten

Rapport KvK: zzp-ers en hun opdrachten

De KvK heeft in december 2016 een onderzoek gehouden onder zelfstandige professionals. Wat zijn de uitkomsten?

Werkgever brandt zich aan burn out

Werkgever brandt zich aan burn out

Negeren van de wettelijke procedures bij ziekte van een werknemer, kan de werkgever flink geld kosten.

Bijtelling bij auto’s achter het hek

Bijtelling bij auto’s achter het hek

Moet u bijtellen voor busjes die na werktijd achter het hek staan?

Proefprocedures vermogensinkomsten

Proefprocedures vermogensinkomsten

Er lopen proefprocedures tegen de Box 3-belasting. Hoe is de tussenstand?

Voorkom belastingrente: laat aanslagen direct aanpassen

Voorkom belastingrente: laat aanslagen direct aanpassen

Bijbetalen van belasting kan u 4% of zelfs 8% belastingrente kosten. Wat kunt u doen?

WOZ-waarden woningen openbaar

WOZ-waarden woningen openbaar

Waar kunt u online de WOZ-waarden voor woningen raadplegen?

Digitale ontslagaanvraag via UWV

Digitale ontslagaanvraag via UWV

De aanvraag van ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV is gedigitaliseerd.

Ontslag na de kerstborrel

Ontslag na de kerstborrel

Is ontslag op staande voet na bedreigen van de baas bij de kerstborrel rechtsgeldig?

ZZP-ers: register goedgekeurde overeenkomsten

ZZP-ers: register goedgekeurde overeenkomsten

Waar vindt u de goedgekeurde modelovereenkomsten voor zzp-ers?

Zonnepanelen en investeringsaftrek

Zonnepanelen en investeringsaftrek

Kunt u als ondernemer investeringsaftrek claimen over zonnepanelen?

Overtreden Arbowet in de bouw aangescherpt

Overtreden Arbowet in de bouw aangescherpt

Bent u opdrachtgever in de bouw? Per 1 januari 2017 gelden strengere regels.

Naast pensioen verplicht loon uit uw BV?

Naast pensioen verplicht loon uit uw BV?

U krijgt als DGA pensioen uit uw BV. Kunt u uw verplichte salaris met het pensioenbedrag verlagen?

Verzoek parttime werken afgewezen

Verzoek parttime werken afgewezen

Let op als u als werkgever een verzoek om parttime te mogen werken wilt afwijzen.

Zelfstandige werkruimte toch niet aftrekbaar

Zelfstandige werkruimte toch niet aftrekbaar

Zelfstandige werkruimte in de eigen woning, toch niet aftrekbaar.

Stage verkapte arbeidsovereenkomst?

Stage verkapte arbeidsovereenkomst?

Wat zijn de gevolgen als uw stageplaats een verkapte arbeidsovereenkomst is?

Geen transitievergoeding zieke werknemer?

Geen transitievergoeding zieke werknemer?

Zieke medewerker werkt niet mee aan terugkeer: transitievergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst?

Bijtelling auto bij ziekte

Bijtelling auto bij ziekte

Loopt de autobijtelling door bij langdurige ziekte?

Zoek de kwaadwillende opdrachtgever

Zoek de kwaadwillende opdrachtgever

Kwaadwillende opdrachtgevers van zzp-ers riskeren boetes. Maar wat is kwaadwillend?

ZZP-dossier: hoe nu verder?

ZZP-dossier: hoe nu verder?

Er komen nieuwe regels voor zzp-ers. Maar welke?

Verlaagt goede autodeal uw bijtelling?

Verlaagt goede autodeal uw bijtelling?

Bijtelling auto van de zaak voordeliger bij goede deal werkgever?

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?

Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?

Afzien van uw vrijwilligersvergoeding kan giftenaftrek opleveren.

VOF met zzp-ers of dienstverband?

VOF met zzp-ers of dienstverband?

Wordt een zzp-er fiscaal ondernemer als hij een VOF aangaat met zijn opdrachtgever?

Hoger jeugdloon en uw loonkosten

Hoger jeugdloon en uw loonkosten

De jeugdlonen gaan omhoog. Werkgevers krijgen compensatie. Wat zijn de gevolgen voor uw loonkosten?

Ontslag op staande voet via Whatsapp

Ontslag op staande voet via Whatsapp

Is ontslag op staande voet mogelijk via een Whatsappje?

Adempauze zzp-ers

Adempauze zzp-ers

Handhaving van de nieuwe regels voor zzp-ers en opdrachtgevers wordt uitgesteld tot 2018, behalve voor kwaadwillenden.

Uw innovatiekosten in 2017 verlagen?

Uw innovatiekosten in 2017 verlagen?

Vraag voor 2017 tijdig WBSO aan als u investeert in onderzoek of ontwikkeling.

Aftrek huur zzp-ers toch aangepast

Aftrek huur zzp-ers toch aangepast

Reparatiewet: zzp-ers die werken in hun huurwoning kunnen de huur toch niet aftrekken.

Ziekmelding via Whatsapp?

Ziekmelding via Whatsapp?

Gevolgen ziekmelding via Whatsappje aan een collega.

Onder werktijd op Whatsapp?

Onder werktijd op Whatsapp?

Whatsappen op het werk kan de werknemer geld kosten.

Ontslag in proeftijd toegestaan?

Ontslag in proeftijd toegestaan?

Proeftijd in tijdelijk contract, dat kan, maar niet altijd.

Toekomst scholingsuitgaven

Toekomst scholingsuitgaven

Fiscale aftrek van scholingsuitgaven verdwijnt. Wat komt ervoor in de plaats?

Verhuur 23 woningen: hoe belast?

Verhuur 23 woningen: hoe belast?

Als iemand 23 woningen verhuurt, is dat gewoon beleggen of meer dan beleggen?

Woning op de zaak: spijt?

Woning op de zaak: spijt?

Werkt u in uw woning? Dan kan die op de balans. Maar is dat verstandig?

Lage inkomensvoordeel werkgevers

Lage inkomensvoordeel werkgevers

Hoe werkt het lage inkomensvoordeel voor werkgevers in 2017?

Eén opdrachtgever: ondernemerschap?

Eén opdrachtgever: ondernemerschap?

U werkt lang voor dezelfde opdrachtgever: bent u ondernemer?

Meldpunt nieuwe regels zzp-ers

Meldpunt nieuwe regels zzp-ers

Nieuw: meldpunt wetgeving zzp-ers.

Tijdelijk huur betalen voor auto van de zaak

Tijdelijk huur betalen voor auto van de zaak

Tijdens de vakantie huur betalen voor uw auto van de zaak, is dat verstandig?

Belasting over vermogensinkomsten in de toekomst

Belasting over vermogensinkomsten in de toekomst

Staatssecretaris Wiebes biedt drie varianten om belasting over uw vermogen beter bij werkelijk rendement te laten aansluiten.

Belastingheffing over vermogen op 1 januari 2017

Belastingheffing over vermogen op 1 januari 2017

Nieuwe percentages voor de belasting op uw vermogen.

ZZP-ers: geen boetes voor goedwillende ondernemers

ZZP-ers: geen boetes voor goedwillende ondernemers

Nieuwe regels zzp-ers: boetes, meldpunt en register.

ZZP-ers: waar gaat het mis?

ZZP-ers: waar gaat het mis?

Nieuwe regels voor zzp-ers: tussenstand en komend beleid.

Illegale download op zakelijke laptop: werkgever aansprakelijk

Illegale download op zakelijke laptop: werkgever aansprakelijk

Risico werkgever bij illegale download op bedrijfslaptop.

Welke gezondheidsvragen mag u als werkgever stellen?

Welke gezondheidsvragen mag u als werkgever stellen?

Sollicitanten en zieke werknemers: de grens van privacyregels voor de werkgever.

Winst 2016 in BV laten vallen? Actie!

Winst 2016 in BV laten vallen? Actie!

Met een snelle actie kunt u uw winst 2016 in een BV laten vallen.

Schenken voor eigen woning kind

Schenken voor eigen woning kind

Dit jaar al inspelen op de verhoogde vrijstelling in 2017, maar hoe?

Details bestellingen verdwenen

Details bestellingen verdwenen

Hoe ver gaat de bewaarplicht van administratieve detailgegevens?

Adviseur met slechte reputatie

Adviseur met slechte reputatie

Waarom is voor u de reputatie van uw adviseur belangrijk?

Verlof delen met collega, kan dat?

Verlof delen met collega, kan dat?

Hoe werkt verlof delen met een collega?

Schuiven opdrachtgevers risico af op zzp-er?

Schuiven opdrachtgevers risico af op zzp-er?

Kunnen opdrachtgevers wel risico's afschuiven op zzp-ers?

Waarde pand bij verhuur na einde onderneming

Waarde pand bij verhuur na einde onderneming

Ondernemer verhuurt zijn bedrijfspand bij einde onderneming. Over welke waarde rekent hij af?